Bezpečnost
a ochrana dat

Nenechte se ve vodách internetu nachytat podvodnými “rybáři”, jejichž úlovkem se mají stát vaše finance. V poslední době evidujeme časté útoky podvodníků, kteří využívají jméno naší společnosti.

Jedná se o tzv. phishing neboli “rybaření”, prostřednictvím něhož neznámí pachatele mohou způsobit nemalé finanční škody. Využívají přitom logo Zásilkovny či falešné webové stránky nebo podvodné e-mailové adresy zneužívající název Zásilkovna. Chceme vás ochránit před phishingovými útoky, a proto vám přinášíme přehled nejčastějších taktik podvodníků. Aby vaše finance zůstaly v bezpečí.

Aktuální hrozby

Podvodná platební brána

Upozorňujeme na podvodnou platební bránu moneyget.shop, která neprávem využívá logo a jméno Zásilkovny k phishingovým praktikám, kdy se snaží získat citlivé údaje, jako je číslo karty, PIN či ověřovací heslo, a neprávem tak získat vaše peníze. Doporučujeme vám nezadávat do této brány žádné údaje.

Typy podvodných jednání

Podvodné domény

Naše oficiální doména je www.zasilkovna.cz. Před provedením platby si vždy ověřte, že je název domény bez jiných znaků či písmen, ať jsou vaše finance v bezpečí. Ukázky falešných domén můžete vidět vpravo.

Upozornění Správnost domény

Příklady podvodných domén

 • https://zasilkovna-cz

 • https://zasilkovna.transaction.3dsecure.org

 • https://zasilkowna.com

 • https://zasilkovna.su

 • http://zasilkovnapobocky.cz

Jakákoliv internetová doména odlišná od oficiální domény společnosti Zásilkovna s.r.o. – https://zasilkovna.cz, je podvodná.

Způsob fiktivního jednání

Informace k podvodným doménám a způsobu páchání podvodného jednání

01

Fiktivní internetové stránky

Aktuálně nejrozšířenějším způsobem je vytvoření karuselu fiktivních internetových stránek, v rámci kterých existuje odkaz na nepravdivé informace a podvodnou platební bránu.

02

Odeslání odkazu

Převážně na inzertních serverech je využívána metoda, kdy podvodník reaguje jako zájemce o zboží a inzerentovi odešle odkaz s tvrzením, že tímto způsobem zajistí přepravní službu. Při kliknutí na odkaz může dojít k napadení bankovního účtu prodávajícího.

03

Vylákání platebních údajů

I tato metoda je častá na inzertních serverech. Podvodník vydávající se za zájemce o zboží vyžádá od prodávajícího údaje o platební kartě s tím, že mu peníze pošle přes službu Zásilkovny. Poté dojde k neoprávněnému čerpání finančních prostředků z bankovního účtu inzerenta.

Doporučení

Obezřetnost

Buďte maximální obezřetní, když kamkoliv zadáváte jakékoliv informace o vaší kreditní kartě nebo platební údaje. Zkontrolujte pečlivě správné znění domény (zasilkovna.cz bez jakýchkoliv jiných znaků) a e-mailové adresy (@zasilkovna.cz bez jakýchkoliv jiných znaků).

Rychlá reakce

Pokud během platebního procesu či komunikaci zjistíte jakékoliv anomálie, rychle opusťte dané internetové stránky, ukončete komunikaci s osobou, která se zjevně snaží dopustit podvodného jednání, a věc oznamte jak společnosti, jejíž obchodní jméno je poškozováno, tak policii, která je kompetentní k přijetí dalších opatření.

Nahlášení škody

V případě, že vám již byla způsobena škoda, je na místě neprodleně kontaktovat svou banku za účelem případné blokace finančních prostředků, které jsou na cestě k podvodníkovi. To je však možné jen v určitém časovém rozmezí. Zde platí pravidlo: čím dříve, tím lépe.

Podvodné e-maily

Společnost Zásilkovna s.r.o. informuje zákazníky jen a pouze prostřednictvím svých oficiálních e-mailových adres, které jsou k nahlédnutí v záložce Kontakty. Vždy jsou zakončené označením společnosti @zasilkovna.cz, nebo @packeta.com. Ostatní e-mailové adresy nejsou oficiálními adresami.

Upozornění Znění adresy

Příklady podvodných e-mailů

 • ticket@orepasscg.com

 • gamestokenonli@gamestokenonli.com

 • info@nikolopolan.com

 • orders@purplecrest.co

 • orepasscg@orepasscg.com

Způsob fiktivního jednání

Informace k podvodným e-mailům a způsobu páchání podvodného jednání

01

Podvodné e-maily

Podvodné e-maily jsou rozesílány dle náhodného výběru občanům s cílem podvodně vylákat finanční prostředky.

02

Obsah e-mailu

Obsah e-mailu vyzývá občana k nápravě některé situace a úhradě finančních prostředků, které náprava vyžaduje.

03

Vylákání platebních údajů

Jakmile podvodník získá údaje, dojde k neoprávněnému čerpání finančních prostředků z bankovních účtů. Finanční prostředky jsou pak v rámci několika transakcí přes zahraniční bankovní účty navždy ztraceny.

Doporučení

Oficiální e-mailové adresy

Společnost Zásilkovna s.r.o. kontaktuje své klienty vždy prostřednictvím oficiálních e-mailových adres. Pokud vás kontaktuje uživatel prostřednictvím neoficiální adresy, nebo nejste klientem naší společnosti, na e-mail nereagujte, smažte ho a obratem kontaktujte společnost a předejte informace o zjištěném jednání.

Způsobení škody občanovi

V případě, že dojde k poškození a vaše bankovní účty byly napadeny, postupujte obdobně jako v případě podvodných domén: je na místě neprodleně kontaktovat svou banku za účelem případné blokace finančních prostředků, které jsou na cestě k podvodníkovi. Doporučujeme zároveň kontaktovat Policii ČR.

Podvodné SMS

Společnost Zásilkovna s.r.o. informuje zákazníky vždy v rámci oficiálního mobilního čísla, kde se v poli odesílatele automaticky zobrazí Zásilkovna.

Na neznámé a podezřelé SMS doporučujeme nereagovat a raději je rovnou smazat.

Upozornění dejte si pozor

Příklady telefonních čísel odesílatelů

 • 9996238

Způsob fiktivního jednání

Informace k podvodným SMS a způsobu páchání podvodného jednání.

01

Znění SMS

V obsahu SMS bývá zpravidla informace o nutnosti vyřešit určitý problém. Může se jednat například o žádost dokončit neprovedenou platbu nebo zontrolovat doručení.

02

Odkaz v SMS

Zpráva zároveň obsahuje odkaz na podvodné internetové stránky s požadavkem na zaplacení určitého správního poplatku či jiné finanční úhrady.

03

Vylákání platebních údajů

Jakmile podvodník získá údaje, dojde k neoprávněnému čerpání finančních prostředků z bankovních účtů. Finanční prostředky jsou pak v rámci několika transakcí přes zahraniční bankovní účty navždy ztraceny.

Doporučení

Nereagujte

Společnost Zásilkovna s.r.o. podobným způsobem, tedy prostřednictvím SMS zpráv, nepožaduje finanční úhrady ani neinformuje o chybám v procesech. Na SMS s výše zmíněným obsahem proto doporučujeme nereagovat, vymazat je, popř. věc oznámit společnosti.

Způsobení škody občanovi

V případě, že vám byla způsobena škoda, je na místě neprodleně kontaktovat svou banku za účelem případné blokace finančních prostředků na cestě. To je však možné zajistit pouze v určitém časovém rozmezí. Proto se držte hesla: čím dříve věc ohlásíte, tím lépe.

  Otázky a odpovědi

Chcete nahlásit phishing podvod?

Setkali jste se s podvodným jednáním, kde někdo využívá neprávem logo a jméno Zásilkovny? Nahlašte to. Společně tyto případy dokážeme eliminovat. Děkujeme

Chci nahlásit phishing