Dotace EU

Projekt: Zásilkovna s.r.o. – Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013795

Realizace: od 1.1.2020 do 31.12.2021

Cíl projektu: Cílem projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Zároveň bude zvýšena adaptabilita starších pracovníků, kteří budou zapojeni do projektu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Subsidy EU