I když jsme červení,

myslíme zeleně

Podívejte se na video

I když jsme červení,

myslíme zeleně

Spustit video

správný směr

Myslíme na budoucnost

Udržitelnost je propojujícím článkem našeho byznysu. Protože byznys je i o tom, přemýšlet o budoucnosti a ukazovat správný směr. My jako společensky odpovědná firma volíme směr, který myslí na životní prostředí, zodpovědné využívání zdrojů a pozitivní dopad na společnost.

Priority, na kterých nám v Zásilkovně záleží

Ekologie

Při každodenním provozu ctíme enviromentální přístup a hledáme cesty, jak minimalizovat dopady logistiky na životní prostředí.

Technologie

Jsme průkopníky technologií, které posouvají e-commerce a přepravu zboží na vyšší level. Naše technologie šetří zdroje i čas.

Energie

Jsme pionýry využití alternativních zdrojů energie v Česku a testujeme jejich aplikaci v praxi. Ať už jde o vodík, elektřinu či sluneční energii.

Inovace

Přicházíme s nápady, jež hýbou oblastí obchodu i logistiky. Do vývoje investujeme nemalé finance, a to s jasným cílem: přinášet modernizaci společnosti.

Lidé

Pomáháme zlepšovat životy prostřednícím all in služeb v oblasti e-commerce. Staráme se o veřejné blaho a pomáháme potřebným.

Zelená pro naše kanceláře a depa

S ohledem na udržitelnost jsme volili i budovu, v níž je sídlo naší společnosti. Balabenka disponuje solárními panely na střeše budovy a dobíjecími stanicemi pro elektroauta. Tím samým zařízením vybavujeme i naše depa, kde se na elektřinu prohání dodávky i vysokozdvižné vozíky.

Packeta Group jede na zelené vlně

Naši strategii udržitelnosti jsme prezentovali i na Expo 2020 Dubai. O video neochudíme ani vás. Jakými kroky chce Packeta pomoci zlepšit životní prostředí?

Mrknout na video

I KDYŽ JSME ČERVENÍ, MYSLÍME ZELENĚ

Naše strategie udržitelnosti

Zelená mobilita

Alternativní zdroje energie

Nakládání s odpady

Bezpečnost

Trvalé zlepšování

Vnímáme, že planeta nám začíná vracet, jak se k ní chováme. A proto považujeme za maximálně důležité, přistupovat k ní v budoucnosti s respektem. Protože jsme to právě my, naše generace, kdo rozhoduje, v jakém světě budou žít další pokolení. Uvědomujeme si to, a proto se snažíme hledat zelené cesty.

01

Elektromobilita

Ač je naším cílem plnohodnotné využití vodíku, testujeme i jiné alternativní zdroje a možnosti přepravy. Jedním z nich je elektřina – jako pohon pro vše, co má kola. Vývoj vodíkových technologií bude ještě nějakou dobu trvat, ale auta na elektřinu jsou již dostupná. Proto hledáme cesty, kde by jejich využití dávalo v logistice smysl.

02

Kumulovaná přeprava na výdejní místa

Výdejní místa. Odběrná místa. Pick-up pointy. Ať už jim říkáte jakkoliv, těžko byste v Česku a na Slovensku hledali někoho fundovanějšího na segment “výdejen”, než je Zásilkovna. Simona Kijonková se v roce 2010 pustila do budování sítě výdejních míst s cílem usnadnit e-shopům přepravu zboží a umožnit zákazníkům vyzvednout si jej tam, kde to mají po ruce.

Zároveň tak ale dala v Česku vzniknout velmi ekologickému způsobu přepravy: díky tomu, že výdejní místa na jednom místě sdružují větší počet zásilek, výrazně zkracují rozvozové trasy a šetří objem spotřebovaného paliva i emisí.

03

Kola a poslední míle

Ve světových metropolích je přeprava zásilek na kole již naprostým standardem. A my chceme z toho způsobu doručování udělat standard i u nás. Jde o maximálně ekologickou variantu přepravy, která se osvědčuje zejména při tzv. poslední míli. Navíc na kole můžeme obsloužit i ty zákazníky, ke kterým se nedostaneme autem – například pokud bydlí v historické části města. Podívejte se, jak náš e-kurýr brázdí ulice Prahy

01

Solární panely

Když jsme vybírali dodavatele samoobslužných výdejních Z-BOXů, bylo naším jasným kritériem, zda je řešení ekologické a udržitelné. Dnes tak v Česku stojí již více než 4 089 Z-BOXů napájených solárním panelem, jež ke svému provozu vůbec nepotřebují připojení k elektrické síti. A k energetické soběstačnosti postupně převádíme i naše depa: na jejich střechy umisťujeme fotovoltaické panely, které pomohou napájet budovy a umožní vybudovat síť dobíjecích stanic pro elektroauta.

02

Vodíkový pohon

Chceme se stát pionýry využívání vodíku jakožto energetického zdroje v Česku. A to nejen pro pohon automobilů a dodávek, ale i dalších technologií. I proto již máme zpracovaný projekt pro výstavbu vlastní vodíkové plnicí stanice. Jako jedna z první firem u nás jsme vyzkoušeli vodík i pro provoz kancelářské techniky. Jako členové České vodíkové technologické platformy (HYTEP) na pravidelných setkáních s ostatními členy diskutujeme možnosti a další rozvoj vodíkového pohonu v ČR a Evropě.

01

Odpadové hospodářství

Na všech našich pracovištích — ať už jde o depa, anebo kancelářské prostory, intenzivně řešíme odpadové hospodářství s cílem přeměnit odpad v surovinu a snížit náklady na jeho odvoz. Edukujeme zaměstnance co do třídění odpadu a pořizujeme vybavení nahrazující a eliminující jednorázové plasty. Kromě toho testujeme alternativních obalové materiály, jako jsou např. biologicky odbouratelné folie.

02

Znovuvyužití materiálů

Nejlepší odpad je žádný odpad. V duchu zero waste přístupu dáváme nový život tomu, co by jinak skončilo na skládce či ve sběrném dvoře. Třeba z kartonových krabic, které již vzhledem k poškození nebylo možné využít k původnímu účelu, jsme vytvořili příčky v našich nových kancelářích. Co jiného tak maximálně definuje přepravní společnost, než sídlo postavené z krabic! Kartonové krabice se obecně snažíme nahrazovat krabice kartonplastovými, které mají mnohonásobně větší životnost a můžeme je využívat opakovaně. A znovu. A ještě jednou...

03

Recyklace

Třízení odpadu jsme se rozhodli posunout na další level tak, že jednotlivé materiály třídíme až do výkupní suroviny. Protože “plastem k plastu” to nekončí — a naopak to může skončit na skládce. Proto nastavujeme systém výkupu odpadních surovin, aby bylo možné co nejvíce odpadu z naší společnosti možné recyklovat a dát jim druhý život.

01

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Udržitelnost není jen o slovech “eko” a “zelené”, ale i o udržování zdraví zaměstnanců a společnosti obecně. Vždyť zaměstnanec je základním stavebním kamenem každé firmy. Zdraví jde ruku v ruce s psychickou a fyzickou pohodou, a proto si zakládáme na příjemném prostředí a prvcích, jež přispívají ke zdraví a well-being naladění kolegů. Ergonomické židle a bezpečnostní školení jsou základ, interní audity bezpečnosti a prevence must have, na které společně s návrhy optimalizací, jež zlepšují pracovní podmínky zaměstnanců, klademe důraz.

01

CSR projekty

Společenská odpovědnost firem je pilířem dlouhodobě fungující, a tedy udržitelné společnosti. Proto je pro nás samozřejmostí doručovat nejen zásilky, ale i radost a podporu. Těm, kterým sudičky postavily do cesty překážky. Těm, kterým může i malá pomoc obrátit život o 180°. Celý svět zatím změnit nedokážeme, ale co můžeme udělat určitě, je změnit k lepšímu desítky lidský osudů.

02

Ekologické projekty

Udržitelnost je téma, které rezonuje celou společností a napříč firmami nejrůznějších odvětví. K tomu od roku 2023 bude náležet všem firmám nad 250 zaměstnanců legislativní povinnost reportovat o uhlíkové stopě. Proto držíme za jedno lano a společnými silami s dalšími firmami hledáme ty nejlepší způsoby, jak planetě co nejrychleji ulevit. Podívejte se, s kým šlapeme po zelené cestě.

Naši parťáci aneb
máme společný cíl

Nejsme v tom sami. Jít udržitelnou cestou je cílem pro spoustu firem. A tak v tom můžeme jet společně! Díky skvělým partnerským vztahům s významnými automobilkami se snažíme rozvíjet elektromobilitu v ČR. Díky členství v České vodíkové technologické platformě zase můžeme spolupracovat na spoustě projektů rozvíjejících v Česku vodíkové technologie. Ruku v ruce uděláme pro naši planetu ještě víc.