Ceníky a příplatky

Jsme transparentní. Veškeré ceny a informace o možných příplatcích najdete na jednom místě.
Kompletní ceník a parametry
Ceníky a příplatky za zasílání balíků se Zásilkovnou

Kam a za kolik?

Palivový příplatek

Palivový příplatek pro silniční přepravu platný od 20. 6. 2024: 8 %

Výše příplatku se stanovuje dle indexu vývoje ceny nafty na českých čerpacích stanicích zveřejňovaného denně na webu kurzy.cz.

Cena nafty v Kč/l

Doručení na výdejní místa

Výše palivového příplatku v %

Do 29,99 Kč/l

3 %

30,00 – 31,49 Kč/l

4 %

31,50 – 32,99 Kč/l

5 %

33,00 – 34,49 Kč/l

6 %

34,50 – 35,99 Kč/l

7 %

36,00 – 37,49 Kč/l

8 %

37,50 – 38,99 Kč/l

9 %

nad 38,99 Kč/l

+ 1 % za každých 1,50 Kč

 • Palivový příplatek se týká zásilek směřujících na vlastní výdejní místa Zásilkovny a Packety.

 • V případě služby Zásilkovna na adresu je palivový příplatek již započítán v ceně služby.

 • Palivový příplatek je vždy kalkulován z odměny za provedení přepravy bez DPH dle platného ceníku společnosti Zásilkovna s.r.o.

 • Palivový příplatek je stanovován každý všední den dle indexu vývoje ceny nafty na českých čerpacích stanicích (palivový příplatek každé jedné vámi podané zásilky uvedené ve vyúčtování tak bude vždy odpovídat dané ceně trhu). 

 • Ve vyúčtování můžete z výše uvedeného důvodu u každé zásilky vidět rozličné částky za palivový příplatek.

 • Palivový příplatek za přepravu je na faktuře vždy uveden odděleně.

Nedávné změny v cenách palivového přípatku

Datum

Výše palivového příplatku (%)

Cena nafty (Kč/l)

1. 9. 2023

9 %

38,09 Kč/l

18 . 9. 2023

10 %

39,85 Kč/l

13 . 11. 2023

9 %

38,96 Kč/l

4. 12. 2023

8 %

37,45 Kč/l

15. 2. 2024

9 %

37,57 Kč/l

10. 4. 2024

10 %

39,04 Kč/l

1. 5. 2024

9 %

38,95 Kč/l

21. 5. 2024

8 %

37,43 Kč/l

17. 6. 2024

7 %

35,89 Kč/l

19. 6. 2024

8 %

36,06 Kč/l

Mýtný příplatek

Způsob doručení

Výdejní místa v ČR a zahraničí

Výše mýtného příplatku

Zásilka do 5 kg

2,10 Kč

Zásilka do 15 kg

4,80 Kč

V případě služby Zásilkovna domů je mýtný příplatek již započítán v ceně.

Celní deklarace

Celní řízení se týká zásilek směřujících do Velké Británie, Švýcarska, Lichtenštejnska, USA, na Ukrajinu a do Spojených arabských emirátů.

Chcete se Zásilkovnou odesílat zboží koncovým zákazníkům do některé z výše uvedených zemí? Pak budete potřebovat tyto náležitosti:

 • Plná moc k zastupování v celním řízení

 • EORI číslo

 • Data k vyplnění celní deklarace

EORI

EORI je identifikační číslo určené pro komunikaci s celní správou. Přiděluje se jednorázově a zpravidla kopíruje DIČ. Pokud plánujete zasílat zboží mimo EU, je třeba si nechat přidělit číslo EORI na dobu neurčitou.

Jak získat EORI?

O přidělení čísla EORI můžete požádat na nejbližším celním úřadě, kde předložíte vyplněnou žádost. Tu si lze stáhnout naleznete na stránkách celní správy České republiky. Tato služba je bezplatná.

Stáhnout žádost o přidělení EORI
Jaký je postup
 1. Kontaktujte naše celní oddělení na e-mailu customs@packeta.com.

 2. Ve zprávě nám zašlete plnou moc k nepřímému zastupování v celním řízení a přidělené číslo EORI.

 3. Po kontrole údajů vám v klientském rozhraní zpřístupníme podávání zásilek mimo EU.

A pak už nic nebrání podání zásilky!

Data k vyplnění celní deklarace

Při podávání zásilky do země mimo EU je třeba nejprve vyplnit

1. Způsob proclení
Vlastní celní prohlášení (máte vlastní vývozní doklad neboli VDD)

V případě této volby je potřeba vyplnit číslo MRN vztahující se k zásilce a do e-mailu, který nám budete posílat, přiložit celní prohlášení VDD a fakturu jako samostatné soubory v podobě pdf souboru.

Důležité: U zásilek směřující do Ruska je potřeba VDD nalepit i přímo na zásilku.

Vystavení celního prohlášení přes Zásilkovnu

Nemáte vlastní VDD? Rádi vám vývozní celní doklad vystavíme. Poplatek za tuto službu je 100 Kč za jedno vystavené VDD včetně první položky celní deklarace. Za každou další položku pak zaplatíte 25 Kč. Vystavené VDD a zprávu o výstupu z EU, kterou můžete použít k daňovým účelům, vám následně nahrajeme do vaší klientské sekce ke stažení.

Poštovní clení (bez VDD a bez poplatků)

Při zvolení této varianty proclení vám neposkytujeme žádný důkaz o výstupu zboží z EU.

Výše uvedené varianty proclení jsou aktivní v závislosti na zvoleném dopravci a jím poskytovaných službách. Výjimky platí například pro tyto země:

 • Velká Británie: Využíváme pouze poštovního řešení. Nelze tedy vystavit ani uzavřít VDD.

 • Ukrajina: Výchozí nastavení je projednáno poštovním režimem. Pokud chcete zasílat s vlastním VDD nebo s celním dokladem od Zásilkovny, kontaktujte nás na e-mailu customs@packeta.com.

 • USA: Je možné využití pouze poštovního řešení, avšak s možností poskytnutí potvrzení o vývozu.

 • Rusko: U zásilek směřující do Ruska je potřeba VDD nalepit i přímo na zásilku.

2. Celní kód

Celní kód je 8místné označení obchodovaného zboží neboli tzv. kombinovaná nomenklatura vycházející z HS kódu a doplněna o dvoumístné označení.

Aplikace Taric CZ
3. Název zboží

Název zboží je detailní popis zasílaného produktu, který obsahuje tyto informace:

 • o jaké zboží se jedná

 • k čemu je zboží určeno

 • a z jakého je materiálu.

Popis je povinný v anglickém jazyce a nepovinný v českém. Do celního prohlášení pak používáme český jazyk.

Příklad popisu: Glass demijohn for wine with a volume of 2 l / Skleněný demižon na víno o objemu 2 l

Možnosti vyúčtování

Nabízíme dvě možnosti vyúčtování našich služeb a zasílání doběrečného. Nastavit si je můžete po přihlášení do klientské sekce.