Ceníky a příplatky

Jsme transparentní. Veškeré ceny a informace o možných příplatcích najdete na jednom místě.

Kompletní ceník a parametry
Calculator

Kam a za kolik?

 • Belgium Belgie
 • Bulgaria Bulharsko
 • Czech Republic Česká republika
 • Denmark Dánsko
 • Estonia Estonsko
 • Finland Finsko
 • France Francie
 • Croatia Chorvatsko
 • Ireland Irsko
 • Italy Itálie
 • Lithuania Litva
 • Latvia Lotyšsko
 • Luxembourg Lucembursko
 • Hungary Maďarsko
 • Germany Německo
 • Netherlands Nizozemsko
 • Poland Polsko
 • Portugal Portugalsko
 • Austria Rakousko
 • Romania Rumunsko
 • Greece Řecko
 • Slovenia Slovinsko
 • Slovakia Slovensko
 • Spain Španělsko
 • Sweden Švédsko

Doručení Česká republika

Doručení na výdejní místo
od 47 Kč
Doručení na adresu
od 79 Kč
Více informací
 • Lichtenštejnsko
 • Spojené království
 • Švýcarsko
 • Rusko
 • Ukrajina

Doručení Lichtenštejnsko

Doručení na adresu
od 298 Kč
Více informací
 • Spojené arabské emiráty
 • USA
 • Turecko
 • Izrael

Doručení Spojené arabské emiráty

Doručení na adresu
od 375 Kč
Více informací

Palivový příplatek

Pro silniční přepravu na měsíc Listopad jsou 4 %.

Palivový příplatek vychází z výše ceny motorové nafty uváděné ČSÚ pro 43. týden roku 2021, která je 35,49 Kč.

Cena nafty v Kč/l

Doručení na výdejní místa

Výše palivového příplatku v %

Do 29,99 Kč/l 0 %
30,00 – 31,49 Kč/l 1 %
31,50 – 32,99 Kč/l 2 %
33,00 – 34,49 Kč/l 3 %
34,50 – 35,99 Kč/l 4 %
36,00 – 37,49 Kč/l 5 %
37,50 – 38,99 Kč/l 6 %
nad 38,99 Kč/l + 1 % za každých 1,50 Kč
 • V případě služby Zásilkovna domů je palivový příplatek již započítán v ceně.

 • Palivový příplatek je vždy kalkulován z odměny za provedení přepravy bez DPH dle platného ceníku společnosti Zásilkovna s.r.o.

 • Palivový příplatek je stanoven na základě průměrné ceny nafty vykazované ČSÚ za poslední ucelený týden v kalendářním měsíci a platí pro celý následující kalendářní měsíc.

 • Palivový příplatek za přepravu je na faktuře vždy uveden odděleně.

Sazba palivového příplatku se přímo odvíjí od průměrné ceny nafty uváděné Českým statistickým úřadem a zveřejňované každý pátek na internetových stránkách ČSÚ.

Mýtný příplatek

Způsob doručení

Výdejní místa v ČR a zahraničí

Výše palivového příplatku

Zásilka do 5 kg 1,04 Kč
Zásilka do 10 kg 3,13 Kč

V případě služby Zásilkovna domů je mýtný příplatek již započítán v ceně.

Celní deklarace

Celní řízení se týká zásilek směřujících do Velké Británie, Švýcarska, Lichtenštejnska, USA, Ruska, na Ukrajinu a do Spojených arabských emirátů.

Chcete se Zásilkovnou odesílat zboží koncovým zákazníkům do některé z výše uvedených zemí? Pak budete potřebovat tyto náležitosti:

 • Komisionářská smlouva

 • Plná moc k zastupování v celním řízení

 • EORI číslo

 • Data k vyplnění celní deklarace

Komisionářská smlouva a plná moc

EORI

EORI je identifikační číslo určené pro komunikaci s celní správou. Přiděluje se jednorázově a zpravidla kopíruje DIČ. Pokud plánujete zasílat zboží mimo EU, je třeba si nechat přidělit číslo EORI na dobu neurčitou.

Jak získat EORI?

O přidělení čísla EORI můžete požádat na nejbližším celním úřadě, kde předložíte vyplněnou žádost. Tu si lze stáhnout naleznete na stránkách celní správy České republiky. Tato služba je bezplatná.

Stáhnout žádost o přidělení EORI
Jaký je postup
 1. Kontaktujte naše celní oddělení na e-mailu customs@packeta.com.

 2. Ve zprávě nám zašlete vyplněnou komisionářskou smlouvu, plnou moc k nepřímému zastupování v celním řízení a přidělené číslo EORI.

 3. Po kontrole údajů vám v klientském rozhraní zpřístupníme podávání zásilek mimo EU.

A pak už nic nebrání podání zásilky!

Data k vyplnění celní deklarace

Při podávání zásilky do země mimo EU je třeba nejprve vyplnit

1. Způsob proclení
Vlastní celní prohlášení (máte vlastní vývozní doklad neboli VDD)

V případě této volby je potřeba vyplnit číslo MRN vztahující se k zásilce a do e-mailu, který nám budete posílat, přiložit celní prohlášení VDD a fakturu jako samostatné soubory v podobě pdf souboru.

Důležité: U zásilek směřující do Ruska je potřeba VDD nalepit i přímo na zásilku.

Vystavení celního prohlášení přes Zásilkovnu

Nemáte vlastní VDD? Rádi vám vývozní celní doklad vystavíme. Poplatek za tuto službu je 100 Kč za jedno vystavené VDD včetně první položky celní deklarace. Za každou další položku pak zaplatíte 25 Kč. Vystavené VDD a zprávu o výstupu z EU, kterou můžete použít k daňovým účelům, vám následně nahrajeme do vaší klientské sekce ke stažení.

Poštovní clení (bez VDD a bez poplatků)

Při zvolení této varianty proclení vám neposkytujeme žádný důkaz o výstupu zboží z EU.

Výše uvedené varianty proclení jsou aktivní v závislosti na zvoleném dopravci a jím poskytovaných službách. Výjimky platí například pro tyto země:

 • Velká Británie: Využíváme pouze poštovního řešení. Nelze tedy vystavit ani uzavřít VDD.

 • Ukrajina: Výchozí nastavení je projednáno poštovním režimem. Pokud chcete zasílat s vlastním VDD nebo s celním dokladem od Zásilkovny, kontaktujte nás na e-mailu customs@packeta.com.

 • USA: Je možné využití pouze poštovního řešení, avšak s možností poskytnutí potvrzení o vývozu.

 • Rusko: U zásilek směřující do Ruska je potřeba VDD nalepit i přímo na zásilku.

2. Celní kód

Celní kód je 8místné označení obchodovaného zboží neboli tzv. kombinovaná nomenklatura vycházející z HS kódu a doplněna o dvoumístné označení.

Aplikace Taric CZ
3. Název zboží

Název zboží je detailní popis zasílaného produktu, který obsahuje tyto informace:

 • o jaké zboží se jedná

 • k čemu je zboží určeno

 • a z jakého je materiálu.

Popis je povinný v anglickém jazyce a nepovinný v českém. Do celního prohlášení pak používáme český jazyk.

Příklad popisu: Glass demijohn for wine with a volume of 2 l / Skleněný demižon na víno o objemu 2 l

  Možnosti vyúčtování

  Nabízíme dvě možnosti vyúčtování našich služeb a zasílání doběrečného. Nastavit si je můžete po přihlášení do klientské sekce.