Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte Další informace

Nadace Zdeňky Žádníkové Nadační fond svými projekty pomáhá pečujícímu personálu a rodičům k lepší adaptaci dítěte na pobyt v nemocnici a tím současně i k rychlejšímu a úspěšnějšímu průběhu jejich léčby.

Debra Posláním organizace DEBRA je zvyšovat kvalitu života lidí trpících nemocí motýlích křídel a jejich rodinám. Snaží se zapojovat lidi s EB do plnohodnotného života a úzce spolupracuje s lékaři EB Centra ČR.

Pomozte dětem V rámci projektu Pomozte dětem pomáháme nadaci NROS s rozvozem kasiček v průběhu Peříčkového týdne. Tuto celorepublikovou sbírku pořádá nadace společně s Českou televizí a přináší přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem v ČR.

Voda pro Afriku Společný projekt Nadačního fondu Veolia a Člověka v tísni, který prostřednictvím prodeje dárkových předmětů získávají finance na budování a opravy vodních zdrojů v Etiopii. Předměty z benefičního prodeje jsme zdarma doručili všem jejich majitelům.

Nadační fond Happy Hearts Pomocí Nadačního fondu Happy Hearts Czech podporujeme děti z oblastí postižených přírodními katastrofami. Přímo na „místě činu“ pro ně pomáháme budovat školy, abychom alespoň malou částí přispěli k jejich budoucnosti.

Silou hlasu Cílem projektu je naučit osoby s poškozením jemné motoriky horních končetin ovládat počítač hlasem, aby mohli bez pomoci druhých komplexně ovládat počítač a začlenili se tak do běžného života.