Blog

Doručení na adresu: vyzkoušejte službu Ověření věku

18. 10. 2023 11:33

Vážení partneři,

abychom vám vyšli vstříc, rozšiřujeme službu Ověřování věku 18+ i na zásilky doručované na adresu. Co to v praxi znamená? U zboží, které je na základě legislativy dovoleno prodávat jen plnoletým zákazníkům, si nově může objednat odesílatel (e-shop) tuto službu i při doručení na adresu. Především se to týká zásilek obsahujících alkohol, tabákové výrobky, vodní dýmky či pyrotechniku.

Informace pro e-shopy a koncové zákazníky

Posíláte zboží, které je z legislativního omezení určeno jen pro plnoleté zákazníky, kdy je před vydáním příjemci nutné ověřit, že je věk osoby vyzvedávající zásilku více než 18 let? Pak pro vás máme výbornou zprávu:

Služba Ověření věku, kterou jsme před necelým rokem a půl spustili pro výdejní místa, se nám osvědčila, a tak ji rozšiřujeme i pro zásilky doručované na adresu. Zásilky, ve kterých je zboží pro plnoleté osoby, zákazníkům pohodlně doručíme až ke dveřím.

Jak to funguje:

  1. Při podání zásilky v systému Zásilkovny stačí zboží označit jako 18+. Díky tomu je k zásilce přiobjednána služba Ověření plnoletosti a při předání zásilky je přebírající vyzván k předložení dokladu totožnosti. Cena služby je 25 Kč bez DPH za zásilku.
  2. Zákazník se při vyzvednutí zásilky musí prokázat dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz). Řidič z dokladu opíše poslední 4 číslice, které zadá do systému. Bez zadání posledního čtyřčíslí nelze zásilku vydat — systém Zásilkovny neumožní označit zásilku jako vydanou.
  3. Následně dojde k předání zásilky zákazníkovi.

Při podávání zásilky přes klientskou sekci jednoduše zaklikněte položku „Při výdeji ověřit věk“:

Často kladené otázky

Jaký doklad je pro ověření totožnosti uznán?

Občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz nebo jiný státními orgány vydaný doklad.

Jaká je cena služby Ověření věku?

Cena služby pro e-shopy je 25 Kč bez DPH za zásilku.  

Může si zásilku 18+ vyzvednout i jiná osoba, než která je uvedena jako příjemce na zásilce?

Ano. Pokud osoba, která si pro zásilku přišla, zná heslo k vydání zásilky, může jí být zásilka vydána. Podmínkou samozřejmě je, že tato osoba bude plnoletá a prokáže se dokladem totožnosti, z něhož bude zapsáno poslední čtyřčíslí. 

Musí doklad totožnosti ukazovat každý? Třeba i senior, kterému je evidentně 18+ let?

Ano. Jednak systém bez zadání čtyřčíslí z dokladu neumožní řidiči vydání zásilky, a zároveň je vyplnění čísel u všech 18+ zásilek důležité z toho důvodu, že odesílateli (e-shopu) poskytujeme údaje o 18+ příjemcích vč. posledního čtyřčíslí z dokladu kvůli zajištění 100% transparentnosti. Právě e-shop je totiž odpovědný za to, že legislativou omezené zboží prodá jen plnoletých osobám.

Jak se zákazník dozví, že musí mít u sebe při vyzvednutí zásilky doklad totožnosti?

O této povinnosti jej informujeme v rámci notifikací vyzývajících k vyzvednutí zásilky. Info tak najde v SMS, e-mailu a aplikaci.

Co když zákazník není v době doručení na smluvené adrese?

V takovém případě dojde standardně k přesměrování zásilky na blízké výdejní místo. Zákazník může po obdržení notifikace zásilku na pobočce vyzvednout. Postup je stejný — opět bude potřebovat k vyzvednutí heslo k zásilce a doklad totožnosti, kterým prokáže plnoletost.

Může být zboží určené jen pro plnoleté osoby zasláno i do Z-BOXu?

Vzhledem k povaze zboží a nutnosti ověřování věku nikoliv. U doručování do boxů není služba Ověření věku dostupná.

Co musím mít u sebe pro vydání zásilky 18+?

Heslo pro vydání zásilky a doklad totožnosti.

Co když příjemce zásilky odmítne doklad totožnosti ukázat?

V tom případě mu zásilka nemůže být vydána. Jde o požadavek odesílatele (e-shopu), který si službu kontroly věku objednal a zaplatil.

Požadavek prodávajícího je s ohledem na legislativu naprosto legitimní — pokud by došlo k přímému prodeji 18+ zboží přímo v prodejně, také by prodávající prokázání věku požadoval: je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Prodávajícímu tak my jako Zásilkovna zajišťujeme ověření, že zboží obdržela skutečně plnoletá osoba.

Jak dlouho si Zásilkovna nechává uložena data z dokladů totožnosti?

Údaje budou archivovány v našem systému po dobu 90 dní. Poté budou vymazány.

Jak je odesílatel (e-shop) informován o tom, kdo si zásilku určenou pro 18+ vyzvedl?

Klient má v Klientské sekci Zásilkovny možnost stáhnout si přílohu k faktuře, kde jsou uvedena jména a čísla z dokladů totožnosti osob, které si zásilky vyzvedly.

Odesílateli budeme poskytovat kompletní seznam příjemců (resp. osob, které zásilku vyzvedly) — právě pro jeho kontrolu a potřebu případné kontroly prodávajícího.

Platí nutnost ověřovat věk příjemce i u erotického zboží?

Legislativa nepožaduje nutnost ověřovat věk při prodeji erotického zboží. Každopádně prodejce erotického zboží má možnost — stejně jako každý jiný e-shop, službu Ověření věku využít. Pracovník výdejního místa má pak povinnost vyžadovat předložení dokladu totožnosti u každé zásilky s uhrazenou službou Ověření věku, nehledě na to, co je obsahem zásilky. 

Kontroluje někdo obsah zásilek určených pro příjemce 18+?

Pracovníci Zásilkovny, stejně tak jako výdejních míst, zásilky v žádném případě neotevírají ani nekontrolují jejich obsah. Službu Ověření věku může odesílatel objednat pro jakoukoliv zásilku, aniž by kdokoliv kontroloval, co je jejím obsahem.

Lze službu objednat i pro zásilky směřující do jiných zemí mimo ČR?

Službu Ověření věku lze objednat pro zásilky směřující na adresu v ČR a na vlastní výdejní místa Zásilkovny v ČR, na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku.

Proč je služba zpoplatněná?

Protože musíme předávat seznamy příjemců se zaznamenanými údaji. Zásilky se zbožím podléhajícím legislativnímu opatření prodeje nezletilým osobám rovněž vyžadují větší péči a kontrolu. Naši kurýři a pracovníci na výdejních místech musí věnovat čas ověření věku, a zároveň na sebe přijímají zodpovědnost za to, že vydají zboží 18+ skutečně jen plnoleté osobě.

Díky povinnosti uvádět čtyřčíslí z dokladu totožnosti příjemce řidiči a pracovníci výdejních míst zajistí, že má odesílatel maximální kontrolu nad tím, aby zásilka byla dodána do rukou plnoleté osoby — a to je naším hlavním cílem. 


Sdílet:

Rubriky