Blog

Služba ověřování věku plnoletosti příjemce

12. 4. 2022 14:00

Vážení partneři,

abychom zajistili vyšší bezpečnost při doručování zboží, které je na základě legislativy dovoleno prodávat jen plnoletým zákazníkům, s platností od 2. 5. 2022 upravujeme službu Ověřování věku 18+. Tuto službu si může objednat odesílatel (e-shop) ke kterékoliv zásilce, především se týká zásilek obsahujících alkohol, tabákové výrobky, vodní dýmky či pyrotechniku.

Informace pro e-shopy a koncové zákazníky

Posíláte zboží, které je z legislativního omezení určeno jen pro plnoleté zákazníky, kdy je před vydáním příjemci nutné ověřit, že je věk osoby vyzvedávající zásilku více než 18 let? Od května můžete využívat službu Ověření věku.

Při podání zásilky v systému Zásilkovny či v mobilní aplikaci Zásilkovna stačí zboží označit jako 18+. Díky tomu bude k zásilce přiobjednána služba Ověření věku a při předání zásilky bude přebírající vyzván k předložení dokladu totožnosti. Cena služby je 25 Kč bez DPH za zásilku.

✔️ Služba Ověření věku bude od 2. 5. 2022 zpoplatněna pro zajištění větší důvěryhodnosti, spolehlivosti a bezpečnosti.
✔️ Příjemce zásilky se zbožím 18+ bude muset při předávání zásilky předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
✔️ Údaje o příjemci vč. posledního čtyřčíslí z dokladu totožnosti dostane e-shop jako součást faktury pro zajištění maximální transparentnosti.
Aktualizace VOP

V aktualizovaných Všeobecných obchodních podmínkách, které vešly v platnost 1. 4. 2022, je služba Ověřování věku již specifikována (nový bod 2.7). Zároveň od dubna došlo v Klientské sekci k úpravě informace o zpracování osobních údajů, a to následovně: „Pověřuji Zásilkovnu s.r.o., jakožto zpracovatele osobních údajů, k provedení ověření věku minimálně 18 let pro správce osobních údajů, kterým je …“

Informace pro výdejní místa

Od 2. května bude pro výdejní místa povinné u zásilek, jejichž obsah označil odesílatel (e-shop) jako zboží 18+, ověřovat u příjemců věk, a to kontrolou dokladu totožnosti.
 
Z dokladu budou pracovníci výdejních míst opisovat poslední 4 číslice, které zadají do systému do pole k tomu určeného. Bez zadání posledního čtyřčíslí nebude možné zásilku vydat — systém Zásilkovny neumožní označit zásilku jako vydanou.

5 kroků, jak má pracovník výdejního místa postupovat:

1️⃣ Přijde zákazník a nahlásí vám heslo k vydání zásilky.
2️⃣ Systém vám ukáže, že je zásilka určena pro plnoleté osoby (věk 18+).
3️⃣ Příjemce vám proto bude muset před vydáním zásilky předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
4️⃣ Vy do systému zapíšete poslední čtyřčíslí z čísla dokladu totožnosti a k tomu jméno a příjmení osoby, která zásilku vyzvedává.
5️⃣ Po zadání číslic a jména vám systém dovolí zásilku vydat.

Pracovník výdejního místa do systému zapisuje:

1. poslední 4 číslice z čísla dokladu osoby, která si zásilku přišla vyzvednout,
2. a jméno a příjmení osoby, která si zásilku přišla vyzvednout.

Jméno přebírající osoby NEmusí sedět se jménem příjemce zásilky. Podmínkou je pouze plnoletost osoby, která zásilku přebírá.

Pod tlačítkem výše najdete barevnou verzi letáku. Černobílou verzi si můžete stáhnout zde.

Často kladené otázky

Jaký doklad bude pro ověření totožnosti uznán?

Občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný státními orgány vydaný doklad.

Jaká je cena služby Ověření věku?

Cena služby pro e-shopy je 25 Kč bez DPH za zásilku. V případě služby Mezi námi u doručení na výdejní místo činí tato cena 30 Kč vč. DPH. Tuto částku hradí odesílatel zásilky. 

Může si zásilku 18+ vyzvednout i jiná osoba, než která je uvedena jako příjemce na zásilce?

Ano. Pokud osoba, která si pro zásilku přišla, zná heslo k vydání zásilky, může jí být zásilka vydána. Podmínkou samozřejmě je, že tato osoba bude plnoletá a prokáže se dokladem totožnosti, z něhož bude zapsáno poslední čtyřčíslí. 

Musí doklad totožnosti ukazovat každý? Třeba i senior, kterému je evidentně 18+ let?

Ano. Jednak systém bez zadání čtyřčíslí z dokladu neumožní pracovníkovi výdejního místa vydání zásilky, a zároveň je vyplnění čísel u všech 18+ zásilek důležité z toho důvodu, že odesílateli (e-shopu) budeme poskytovat údaje o 18+ příjemcích vč. posledního čtyřčíslí z OP skrze zajištění 100% transparentnosti. Právě e-shop je totiž odpovědný za to, že legislativou omezené zboží prodá jen plnoletých osobám.

Jak se příjemce zásilky dozví, že musí mít s sebou při cestě na výdejní místo doklad totožnosti?

O této povinnosti jej informujeme v rámci notifikací vyzývajících k vyzvednutí zásilky. Info tak najde v SMS, e-mailu a aplikaci.

Může být zboží určené jen pro plnoleté osoby zasláno i do Z-BOXu?

Vzhledem k povaze zboží a nutnosti ověřování věku nikoliv. U doručování do boxů nebude služba Ověření věku dostupná.

Může být zboží určené jen pro plnoleté osoby zasláno na adresu?

Ano, může. V takovém případě je postup totožný jako na výdejním místě. Zákazník se prokáže heslem a dokladem totožnosti, přičemž musí být plnoletý, aby mu byla zásilka vydána.

Co musím mít u sebe pro vydání zásilky 18+?

Heslo pro vydání zásilky a doklad totožnosti.

Co když příjemce zásilky odmítne doklad totožnosti ukázat?

V tom případě mu zásilka nemůže být vydána. Jde o požadavek odesílatele (e-shopu), který si službu kontroly věku objednal a zaplatil.

Požadavek prodávajícího je s ohledem na legislativu naprosto legitimní — pokud by došlo k přímému prodeji 18+ zboží přímo v prodejně, také by prodávající prokázání věku požadoval: je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Prodávajícímu tak my jako Zásilkovna zajišťujeme ověření, že zboží obdržela skutečně plnoletá osoba.

Jak dlouho si Zásilkovna nechává uložena data z dokladů totožnosti?

Údaje budou archivovány v našem systému po 90 dní. Poté budou vymazány.

Jak bude odesílatel (e-shop) informován o tom, kdo si zásilku určenou pro 18+ vyzvedl?

Klient bude mít v Klientské sekci Zásilkovny možnost stáhnout si přílohu k faktuře, kde budou uvedena jména a čísla z dokladů totožnosti osob, které si zásilky vyzvedly.

Odesílateli budeme poskytovat kompletní seznam příjemců (resp. osob, které zásilku vyzvedly) — právě pro jeho kontrolu a potřebu případné kontroly prodávajícího.

Platí nutnost ověřovat věk příjemce i u erotického zboží?

Legislativa nepožaduje nutnost ověřovat věk při prodeji erotického zboží. Každopádně prodejce erotického zboží má možnost — stejně jako každý jiný e-shop, službu Ověření věku využít. Pracovník výdejního místa má pak povinnost vyžadovat předložení občanského průkazu u každé zásilky s uhrazenou službou Ověření věku, nehledě na to, co je obsahem zásilky. 

Kontroluje někdo obsah zásilek určených pro příjemce 18+?

Pracovníci Zásilkovny, stejně tak jako výdejních míst, zásilky v žádném případě neotevírají ani nekontrolují jejich obsah. Službu Ověření věku může odesílatel objednat pro jakoukoliv zásilku, aniž by kdokoliv kontroloval, co je jejím obsahem.

Lze službu objednat i pro zásilky směřující do jiných zemí mimo ČR?

Službu Ověření věku lze objednat pro zásilky směřující na adresu v rámci Česka a vlastní výdejní místa Zásilkovny v ČR, na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku.

Proč je služba od 2. 5. 2022 zpoplatněná?

Nově musíme předávat seznamy příjemců se zaznamenanými údaji. Zásilky se zbožím podléhajícím legislativnímu opatření prodeje nezletilým osobám si taktéž vyžadují větší péči a kontrolu. Na výdejních místech je třeba věnovat čas ověření věku, a zároveň na sebe pracovníci výdejních míst přijímají zodpovědnost za to, že vydají zboží 18+ skutečně jen plnoleté osobě.

Díky povinnosti uvádět čtyřčíslí z OP příjemce pracovníci výdejních míst zajistí, že bude mít odesílatel maximální kontrolu nad tím, aby zásilka byla dodána do rukou plnoleté osoby — a to je naším hlavním cílem. I proto bude nyní výdejním místům za každou vydanou zásilku se zbožím 18+ náležet vyšší provize. 

Kam dál? Jak se bránit proti podvodným praktikám na internetu? Mrkněte na naši novou edukační stránku!


Sdílet:

Rubriky