Blog

„Vzděláváme a pečujeme o děti s těmi nejtěžšími diagnózami,“ říká zakladatelka a ředitelka Smiling Crocodile

9. 1. 2024 12:17

Veřejnost často nemá představu, jak je důležité, aby postižené děti měly možnost chodit do školy a rozvíjet se. Klasické vzdělávací instituce však pro to nebývají adekvátně uzpůsobené. Proto je tu škola Smiling Crocodile, která pomáhá dětem s postižením překonat nepřízeň osudu a osvojit si potřebné základní dovednosti zvyšující jejich schopnosti a vzdělání. To vše výrazně zlepšuje kvalitu života těchto dětí, jejich rodin a pečovatelů. 

Mateřská a základní škola pro děti s kombinovaným postižením Smiling Crocodile o.p.s. byla založena na základě předchozího již dlouhodobě fungujícího vzdělávacího, organizací provozovaného programu, vytvořeného pro děti s těžkým kombinovaným postižením. Koncepce vzdělávání je inspirována zkušenostmi ze zahraničí – z Anglie a USA, kde někteří z členů jejího týmu dlouhodobě pracovali.

Cílem je, aby byl život žáků stejně uspokojující a plnohodnotný, jako je život jejich vrstevníků, kteří měli na startu do života více štěstí.

Jelikož v rámci Nadačního fondu Simony Kijonkové (NFSK) školu finančně podporujeme, rozhodli jsme se její zakladatelku a ředitelku Dagmar Herrmannovou vyzpovídat:

Co vás vedlo k tomu založit mateřskou a základní školu pro děti s kombinovaným postižením? A co bylo první – školka nebo škola?

Organizace Smiling Crocodile v loňském roce oslavila 10 let od svého založení. Registrovali jsme tenkrát mateřskou školu a základní školu současně. Tomu ale předcházelo několik let, kdy jsem byla v úzkém kontaktu s rodinami s těžkým kombinovaným postižením. Rodiče, kteří ke mně chodili se svými dětmi na terapie, dlouhodobě nemohli najít pro své děti vhodné vzdělávací zařízení, protože těch je v celé ČR i dnes zoufalý nedostatek. A to byl právě ten impuls pro založení MŠ a ZŠ zaměřených na vzdělávání právě těchto dětí.

Myslíte, že bude potřeba i střední škola?

Určitě ano. Stejně tak jako je v ČR nedostatek mateřských a základních škol pro děti s kombinovaným postižením, chybí i navazující vzdělávání a formy podpory a péče. Děti, které dnes navštěvují druhý stupeň naší ZŠ, nemají mnoho možností, kam po ukončení základního vzdělávání jít. Proto bychom rádi rozšířili naše služby o školu praktickou či stacionář, kam by naši klienti mohli docházet po ukončení školní docházky.

Spolupracujete s ministerstvem školství? Pokud ano, jak spolupráce probíhá?

Ano, mateřská i základní škola Smiling Crocodile jsou registrované pod MŠMT. Díky tomu také máme možnost čerpat státní dotace jako ostatní speciální školy. Nicméně vzhledem k náročnosti vzdělávání a péče o tyto děti pokryjí státní dotace jen část našeho rozpočtu.

Chybí v tomto odvětví podpora státu? Kde vidíte mezery?

Jak už jsem říkala na začátku, pro tyto děti není v ČR mnoho možností, kde by se mohly cíleně vzdělávat. Jde o děti, které jsou kvůli svému postižení jen těžko zařaditelné i do stávající sítě speciálních škol a jiné možnosti v podstatě chybí. A pak je problémem samozřejmě financování. Vzdělávání těchto dětí je personálně velmi náročné. Každý takový jedinec potřebuje při výuce vedle sdílených profesí (speciální pedagog, zdravotní sestra, fyzioterapeut) také asistenta tzv. jeden na jednoho. Bez tohoto člověka se dítě s těžkým kombinovaným postižením při výuce neobejde. Bohužel na tyto zásadní zaměstnance dnes speciální školy nedostávají dostatek peněz. Od roku 2020 totiž stát změnil způsob financování speciálních škol a zrušil dotace na tzv. podpůrná opatření, ze kterých speciální školy hradily právě mzdy asistentů a speciální pomůcky dle individuálních potřeb každého žáka. Tato změna měla na vzdělávání dětí s těžkým kombinovaným postižením velmi negativní dopad. S dalšími organizacemi proto usilujeme o změnu, aby i tyto děti měly zajištěny podmínky ke svému vzdělávání, mohly chodit do školy a měly možnost maximálně rozvinout své schopnosti a potenciál.

Co je na této práci nejtěžší? A co naopak nejkrásnější?

To záleží asi na individuálním pohledu každého zaměstnance. Důležité ale je dělat tuto práci s radostí. Máme skvělý tým, jsou to opravdoví srdcaři. Bez toho tuto práci dělat nelze.

Jakým postižením trpí děti, které vaši školu nebo školku navštěvují, nejčastěji?

Všechny děti, které Smiling Crocodile navštěvují, jsou děti s těžkým kombinovaným postižením. Vedle senzorického postižení mají i těžké mentální postižení nebo autismus, a souběžně také těžká tělesná a zdravotní postižení (např. imobilní děti, těžké formy epilepsie, poruchy dýchání, srdeční vady). Jsou zde děti se vzácnými syndromy a progresivní diagnózou, o které je třeba odborně pečovat po celou dobu jejich přítomnosti ve škole (polohovat, odsávat, krmit sondou či medikovat). 

Práce s postiženými dětmi je určitě náročná i pro personál. Existuje typ postižení, na který nemáte kapacitu a do školy či školky dítě nevezmete?

Jsme ojedinělé zařízení, které vzdělává a pečuje o děti s těmi nejtěžšími diagnózami, včetně paliativní péče. Nezvládli bychom se ale v současných prostorech postarat o děti v terminálním stadiu nemoci.

Jak sháníte personál? Máte dostatek lidí nebo je to problémové?

Je čím dál těžší sehnat kvalifikovaný personál, protože státní dotace na mzdy a platy ve školství jsou velmi nízké. Vzhledem k závažnému zdravotnímu stavu našich dětí je součástí týmu Smiling Crocodile také zdravotní sestra, fyzioterapeut či psychoterapeut. Financování těchto pozic je pak zcela závislé na fundraisingu, protože speciální školy na tyto pozice žádné státní dotace nedostávají. Obsadit tyto pozice za stávajících podmínek není jednoduché.

Rodiče vám musí být vděční. Je nějaký příběh, kterým vám utkvěl v hlavě?

Nechceme, aby nám rodiče byli vděční, snažíme se poskytovat co nejvíce odborné péče pro všechny děti, co k nám dochází. Silných příběhů je mnoho, proto bych nerada zmiňovala nějaký konkrétní.

Co lidé o dětech, které trpí vážnou formou postižení, neví a vědět by měli?

Myslím, že v této oblasti velmi chybí osvěta. Lidé často nemají představu o tom, jak je důležité, aby i tyto děti měly možnost chodit do školy a rozvíjet se. Že jsou schopny se naučit spoustu věcí, díky kterým mohou být maximálně soběstačné a vést v rámci svých individuálních možností aktivní a plnohodnotný život. Vzdělávání těchto dětí má opravdu velký smysl. Platí to nejen pro ně samotné a pro jejich rodiny. Tyto děti mohou obohatit celou společnost, a když je poznáte blíž zjistíte, že přes všechna svá omezení jsou to velcí bojovníci a mají neuvěřitelné schopnosti.

Mohou vám pomáhat i jednotlivci?

Určitě mohou a jsme za každou pomoc velmi rádi, ať už jde o dobrovolnictví či finanční podporu prostřednictvím darovacího portálu Darujme.cz.

 

Jaký přínos vidíte ve spolupráci s NFSK?

Jsme velmi rádi, že jsme mohli navázat partnerství právě s NFSK. Sdílíme stejné hodnoty a věřím, že budeme naši spolupráci v oblasti podpory dětí s těžkým kombinovaným postižením dále rozvíjet. Pro nás je velmi cenná možnost šířit povědomí o těchto dětech, jejich schopnostech a potřebách. Zároveň jsme velice vděční za příspěvek NFSK na asistenta pro našeho žáka Lukáška, který chodí do základní školy Smiling Crocodile a při vzdělávání se bez asistenta neobejde.

Je něco, co by podle vás mělo v rozhovoru pro čtenáře zaznít? 

Snad jen, že děti s těžkým kombinovaným postižením jsou přes všechny své problémy stejné jako jejich zdraví vrstevníci. Chtějí se učit nové věci, dělat pokroky, mít kamarády a být šťastné po boku svých blízkých. A v tom jim můžeme pomoci. Děkujeme všem zaměstnancům Zásilkovny za čas a zájem si číst tento rozhovor a přejeme za celý tým a děti ze Smiling Crocodile krásný rok 2024.


Sdílet:

Rubriky