Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte Další informace

 1. Klient odpovídá za připevnění štítku s čárovým kódem a dalšími níže stanovenými informacemi způsobem, aby neodpadl a aby nebyla plocha čárového kódu ničím překryta (ani např. průhlednou lepicí páskou). Zbytek popsané plochy musí být viditelný, avšak průhledná lepicí páska jej překrývat smí.
 2. Klient má možnost pro vytvoření štítku využít klientskou část webového rozhraní www.zasilkovna.cz, případně využít funkce API pro propojení systému. Štítky jsou připraveny ve formě PDF a Klient je po vytištění umístí na zásilku.
 3. Klient má možnost vytvořit vlastní štítek. Označení zásilky vlastním štítkem Klienta je možné jen po předchozím schválení Poskytovatelem. Klient je povinen před prvním použitím štítku, nebo před jeho změnou vyžádat schválení takového štítku Poskytovatelem. Klient odešle Poskytovateli vzor štítku emailem. V případě pochybností může být schválení štítku podmíněno fyzickým dodáním štítku. Vzory možných štítků jsou ZDE.

  Vlastní štítek musí mát následující náležitosti:

  1. štítek musí obsahovat čárový kód ve tvaru Z1234567890, min. šířka 4 cm, symbolika Code128 (kombinace typů A nebo B pro úvodní písmeno a následně typ C pro číslice; v případě celého kódu v typu A či B min. šířka 5 cm);
  2. text čárového kódu musí být uveden pod nebo nad čárový kódem, ve tvaru Z 123 4567 890 se zvýrazněním posledního trojčíslí;
  3. výrazný nápis Zásilkovna.cz a/nebo logo Zásilkovny; v případě, že se na zásilce nacházejí další čárové kódy, musí být tento nápis nebo logo vizuálně příslušný k čárovému kódu Poskytovatele;
  4. určení odesílatele, a to v levé horní části štítku. Odesílatel je oprávněn zvolit vlastní textovou identifikaci (např. název firmy nebo eshopu), dále je povinen uvést zpáteční směrovací kódy (jsou uvedeny v datech o pobočkách nebo API funkcí senderGetRetur­nString).
  5. určení příjemce v rozsahu jméno a příjmení, směrový kód pobočky v inverzním formátu a název pobočky; Směrovací kód pobočky je uveden v datech o pobočkách (XML feed poboček branch.xml) pod tagem label_routing. Název pobočky je uveden pod tagem label_name.