Blog

Zásilkovna spouští Nadační fond Simony Kijonkové

30. 3. 2022 13:00

Zásilkovna v čele se svojí zakladatelkou Simonou Kijonkovou zahajuje činnost Nadačního fondu Simony Kijonkové (NFSK). Fond navazuje na dosavadní charitativní aktivity Zásilkovny. Firma do této oblasti dosud vložila částku 12 milionů korun. Nadační fond Simony Kijonkové má tři základní pilíře, kam svou pomoc bude směřovat a které vycházejí z životního příběhu Simony Kijonkové: znevýhodněné děti, rodiče samoživitelé a technologie usnadňující život lidem v nouzi.

 

Fond bude také reagovat na aktuální potřeby, jako tomu je nyní v souvislosti s válkou na Ukrajině, v minulosti například tornádem na Moravě nebo pandemií covidu. Základní rozpočet fondu pro tento rok jsou čtyři miliony korun, které bude NFSK v tomto roce postupně navyšovat prostřednictvím crowdfundingu. Nadační fond bude zároveň vzájemně propojovat a směřovat finanční pomoc prostřednictvím crowdfundingu i do spřátelených neziskových organizací, které Zásilkovna dlouhodobě podporuje.  

„Ze svých osobních zkušeností vím, jak dokáže být život těžký. Proto byla pomoc potřebným lidem vždy součástí základního „DNA“ Zásilkovny. Bylo to přirozené a upřímné rozhodnutí, které jsem učinila již na začátku mého podnikání. S tím, jak rosteme, rostou i naše charitativní aktivity a přišel čas dát jim jasnou strukturu a směřování. Věřím, že založením nadačního fondu otevíráme další důležitou etapu Zásilkovny a já vidím další směr svého zaměření.“
Simona Kijonková
Simona Kijonková
Zakladatelka Zásilkovny a předsedkyně správní rady NFSK

Každodenní řízení fondu, administrativu spojenou s vyřizováním a zpracováním žádostí, přípravou darovacích smluv, komunikaci se stávajícími i novým organizacemi a zastupování fondu navenek bude ve funkci ředitelky NFSK zajišťovat Barbora Bachmeierová, která má s řízením charitativních aktivit dlouholeté zkušenosti. „Řídit Nadační fond Simony Kijonkové je pro mě velká profesní výzva. Těším se na spolupráci se Simonou a dalšími kolegy ze Zásilkovny. Chtěli bychom se stát členy Asociace firemních nadací a firemních nadačních fondů Fóra dárců a také členy Asociace veřejně prospěšných organizací. Pracujeme na spuštění crowdfundingové platformy. Aktuálně máme již spuštěnu sbírku ve spolupráci s Znesnaze21.cz,“ doplňuje Barbora Bachmeierová.

Zásilkovna dlouhodobě spolupracujeme s Nadací rozvoje občanské společnosti v rámci projektu Pomozte dětem, s nadací a humanitární organizací ADRA, Nadačním fondem Veroniky Kašákové, spolkem Silou hlasu a dalšími. Vedle přímé finanční pomoci nabízí fond také pomoc skrze zvýhodněnou přepravu zásilek. Do aktivit fondu patří také interní CSR, kam spadají projekty zaměřené na pomoc zaměstnancům Zásilkovny.

 

Základní pilíře podpory Nadačního fondu Simony Kijonkové:

  • Znevýhodněné děti – všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života dětí a mládeže
  • Rodiče samoživitelé – všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života rodičů samoživitelů a znevýhodněných skupin a jednotlivců
  • Technologie usnadňující život lidem v nouzi – podpora vývoje a rozvoje technologií zlepšující a usnadňující život lidem v nouzi

Financování nadačního fondu bude primárně zajištěno z darů od Zásilkovny a dalších společností skupiny Packeta Group a samotné Simony Kijonkové. Další financování plánuje Nadační fond Simony Kijonkové získávat prostřednictvím crowdfundingové platformy.

Kam dál? Zásilkovna doručuje humanitární pomoc na Ukrajinu. Jak se můžete zapojit i vy, se dočtete zde.


Sdílet:

Rubriky