Blog

K 1. 6. 2023 aktualizujeme obchodní podmínky

5. 5. 2023 11:55

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři,

k 1. 6. 2023 aktualizujeme Všeobecné obchodní podmínky a Obchodní podmínky služby Mezi námi pro posílání zásilek mezi fyzickými osobami. Jaké zásadní novinky v dokumentech najdete? 

Novinky pro obchodní partnery

Poskytování veškerých služeb jako služeb poštovních

 • V návaznosti na rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ČR č.j. 8 As 70/2018 – 100 ze dne 14. 9. 2021 dochází ke změně veškerých Zásilkovnou poskytovaných služeb na služby poštovní. Nadále tedy nebude rozlišováno dle místa odeslání či doručení, zda se jedná o smlouvu zasilatelskou či smlouvu poštovní. Povaha poskytovaných služeb, práva a povinnosti smluvních stran tak budou vyjma VOP podléhat primárně zákonu č. 29/2000 Sb., o poštovních službách.
 • Ve vztahu k odesílatelům ani příjemcům zásilek však v žádném případě nedojde ke změně jejich postavení, naopak, zákon o poštovních službách poskytuje v některých případech ochranu i tam, kde ji občanský zákoník v případě zasilatelských smluv neposkytoval (např. povinnost zveřejnění změny podmínek, ochrana spotřebitele, poštovní tajemství, nárok na náhradu škody atd.)

Upřesnění způsobu používání Aplikace Zásilkovna

 • Do podmínek byly doplněny informace o tom, že v případě užívání Aplikace Zásilkovna pro přijetí či odeslání Zásilky prostřednictvím Z-BOXu je nutné mít ve svém mobilním zařízení zapnuté Bluetooth a GPS
 • Tyto nástroje slouží je komunikaci se Z-BOXem a bez jejich aktivace není možná jakákoliv manipulace se zásilkou. Současně však Zásilkovna prostřednictvím těchto nástrojů nesbírá o uživateli Aplikace žádná data, jedná se skutečně o komunikační nástroj se Z-BOXem.

Pojištění zásilek

 • V Podmínkách došlo k upřesnění možnosti pojištění zásilek, tedy že toto pojištění je poskytováno v rámci ČR automaticky a u přepravy zásilek do zahraničí jen u některých přepravců v rámci ceny pojištění uvedené v Ceníku.
 • V tomto není oproti stávající situaci žádná změna, jde jen o upřesnění pojmů.

Změna splatnosti odměny Zásilkovny

 • Dle dosavadních podmínek byla odměna Zásilkovny za přepravu splatná ke dni podání zásilky na podacím místě, ačkoliv fakturována byla až následně, kdy na faktuře byla uvedena jiná splatnost. Nově je splatnost stanovena na 7 dnů ode dne vystavení faktury Zásilkovnou.

Náhrada škody a reklamace škody či poskytovaných poštovních služeb

 • Ustanovení ohledně náhrady škody byla zpřehledněna a zjednodušena.
 • V souladu se zákonem o poštovních službách došlo k prodloužení promlčecí doby nároku na náhradu škody z poštovních služeb, a to na jeden rok ode dne podání zásilky.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 • Subjektem určeným k řešení spotřebitelských sporů je nadále výhradně Český telekomunikační úřad.

Novinky pro koncové zákazníky

Poskytování veškerých služeb jako služeb poštovních

 • V návaznosti na rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ČR č.j. 8 As 70/2018 – 100 ze dne 14.9.2021 dochází ke změně veškerých Zásilkovnou poskytovaných služeb na služby poštovní. Nadále tedy nebude rozlišováno dle místa odeslání či doručení, zda se jedná o smlouvu zasilatelskou či smlouvu poštovní. Povaha poskytovaných služeb, práva a povinnosti smluvních stran tak budou vyjma VOP podléhat primárně zákonu č. 29/2000 Sb., o poštovních službách.
 • Ve vztahu k odesílatelům ani příjemcům zásilek však v žádném případě nedojde ke změně jejich postavení, naopak, zákon o poštovních službách poskytuje v některých případech ochranu i tam, kde ji občanský zákoník v případě zasilatelských smluv neposkytoval (např. povinnost zveřejnění změny podmínek, ochrana spotřebitele, poštovní tajemství, nárok na náhradu škody atd.)

Upřesnění způsobu používání Aplikace Zásilkovna

 • Do podmínek byly doplněny informace o tom, že v případě užívání Aplikace Zásilkovna pro přijetí či odeslání Zásilky prostřednictvím Z-BOXu je nutné mít ve svém mobilním zařízení zapnuté Bluetooth a GPS. 
 • Tyto nástroje slouží je komunikaci se Z-BOXem a bez jejich aktivace není možná jakákoliv manipulace se zásilkou. Současně však Zásilkovna prostřednictvím těchto nástrojů nesbírá o uživateli Aplikace žádná data, jedná se skutečně o komunikační nástroj se Z-Boxem.

Udaná hodnota Zásilky

 • Služba připojištění zásilky v případě doručování na VM nebo Z-BOX zůstala nezměněna, nicméně je v Podmínkách nově lépe a podrobněji vysvětlena.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 • Subjektem určeným k řešení spotřebitelských sporů je nadále výhradně Český telekomunikační úřad.

Sdílet:

Rubriky