Blog

Zásilkovňáci, naši superhrdinové: Řidiči

22. 1. 2024 15:23

Jejich revírem jsou silnice, jejich tempo je vražedné, jejich protivníci jsou brzdy provozu. O koho se jedná? No přece o naše řidiče, kteří denně najezdí stovky kilometrů, aby doručili radost všem našim zákazníkům. Co je náplní práce kurýrů, kolik jich je a jak vypadá den řidiče?

Jak funguje doprava

Páteřní síť naší logistiky tvoří kamiony, které vyrážejí na cestu převážně v noci a přepravují zásilky mezi depy. 

Poté, co kamiony dorazí do rozvozového depa, dojde k přetřídění zásilek na konkrétní směry a vytvoří se rozvozové trasy. Ráno pak řidiči nasednou do dodávek a vydají se zavážet výdejní místa, Z-BOXy a doručují na adresu

Dodávky pro nás rovněž sváží zásilky z výdejních míst a e-shopů, míří s nimi poté zpět na depo. Tam se balíčky znovu zpracují a opět naloží na již zmíněnou kamionovou dopravu a cestují znovu mezi depy.

Jak vypadá den řidiče, který doručuje zásilky na adresu:

  • Řidič po příjezdu do práce obdrží informaci, jakou trasu jede. Následně si naloží zásilky do svého vozidla.
  • Jakmile má zásilky naložené, zahájí jízdu. Na základě vypočtené trasy jsou zákazníkům automaticky rozeslány SMS s časovým oknem pro doručení.
  • Náplní práce kurýra je rozvoz zásilek, být milý a usměvavý na lidi. Řidič musí jezdit podle dopravních předpisů s respektem k ostatním účastníkům silničního provozu. Předává zásilky, vybírá dobírky, zásilky ukládá po přesměrování na výdejní místa.
  • Jakmile má kurýr hotovo, vrací se zpátky na depo, vrátit nedoručené nebo odmítnuté zásilky. Tím jeho práce končí a může se věnovat zaslouženému odpočinku.

Kdo zajišťuje dopravu

Doprava není jen o řidičích, ale i lidech v kancelářích a dispečerech.

Celkem se na dopravě podílí:

  • 20 lidí v kancelářích
  • 50 dispečerů, kteří jsou na depech (tedy v denním kontaktu s řidiči)
  • stovky řidičů 

Kolik kilometrů denně řidiči najedou?

  • u kamionové dopravy: 25 000 km
  • zavážení výdejních míst a Z-BOXů: 82 000 km
  • doručení na adresu: 35 000 km

Věděli jste, že…

Pro úspěšné doručení je potřeba naplánovat trasy, zajistit kapacity na převoz zásilek, propočítat časový harmonogram a vzít v potaz všechny neznámé, které mohou do celého procesu doručování zasáhnout (zdržení na linkách kvůli husté dopravě, nehodám, počasí, nemoci řidičům, technickým poruchám po cestě). „Doprava je živý organismus, který denně přináší výzvy, se kterými si musíme poradit,“ říká manažer logistiky Michal Skalický.

Od dodávek ke kamionům aneb Jak to všechno začalo

Zpočátku tvořila naši flotilu menší vozidla. Zásilky se přepravovaly standardními dodávkami. Ty se však časem ukázaly být nedostačující. S tím, jak Zásilkovna rostla, se zvětšovalo i množství přepravovaných zásilek. Dodávek přibývalo, až začala jezdit objemově větší vozidla a došlo k nasazení kamionů.

Dopravu si ještě donedávna zajišťovala jednotlivá depa sama ve spolupráci s dispečery. Tento proces však bylo potřeba sjednotit, aby bylo doručování rychlejší a efektivnější, a proto vzniklo v roce 2021 oddělení dopravy.


Sdílet:

Rubriky