Blog

Zásilkovna pravidla hospodářské soutěže neporušila, rozhodl ÚOHS

10. 4. 2024 9:29

V průběhu minulých let probíhalo u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže správní řízení týkající se možného porušení hospodářské soutěže ze strany Zásilkovny. To mělo spočívat v nesprávném znění konkurenční doložky. Rozhodnutí ÚOHS ale potvrzuje, že k porušení pravidel hospodářské soutěže nedošlo.

Zásilkovna může nadále s provozovateli výdejních míst konkurenční doložku sjednávat a garantovat tak zákazníkům kapacitu výdejního místa. 

Rozhodnutí se týká našich kamenných výdejních míst, kterých máme v Česku více než 5 500.

V rámci správního řízení ÚOHS přezkoumal ustanovení o konkurenční doložce, kterou Zásilkovna sjednává s provozovali výdejních míst.

Správní řízení bylo ÚOHS pravomocně zastaveno a existence konkurenční doložky ve smlouvách s provozovateli výdejních míst byla potvrzena jako oprávněný a důvodný závazek, který můžeme i nadále s provozovateli výdejních míst sjednávat.

Co přesně je vlastně v konkurenční doložce uvedeno?

Zásilkovna konkurenční doložkou chrání své zákazníky, a to garantovanou službou a kapacitou výdejních míst. V případě, že by výdejní místo vydávalo zásilky od více přepravců, nemůžeme zaručit, že zásilka nebude z kapacitních důvodů přesměrována na jiné výdejní místo. Stejně tak konkurenční doložkou bráníme záměně zásilek na výdejních místech, které doručují zásilky pro více přepravců. Z naší zkušenosti víme, že zákazníci více oceňují exkluzivní výdejní místa, která lépe odpovídají jejich požadavkům na výdej zásilek a garantují kvalitu našich služeb,“ komentuje Erich Čomor, CEO skupiny Packeta.

Důvod, proč je pro nás důležité, aby výdejní místo Zásilkovny vydávalo pouze naše zásilky, je ryze praktický. Chceme zaručit maximálně kvalitní a spolehlivé služby pro naše zákazníky a zároveň chránit vlastní úsilí a investice. 

Bez existence takového ujednání by totiž reálně hrozila situace (a s takovým postupem jsme se bohužel opakovaně setkali), že naše společnost vynaloží vlastní know-how, finanční prostředky atd. na otevření a etablování výdejního místa, zatímco konkurenční subjekty pouze vyčkají, až se takové výdejní místo dostane do povědomí zákazníků, a pak si zřídí v jeho prostorách svou vlastní výdejnu.

Návrh Zásilkovny na úpravu konkurenční doložky

Považujeme za důležité, aby bylo tržní prostřední férové pro všechny. S ÚOHS jsme celou dobu aktivně komunikovali a výsledné rozhodnutí vítáme. Zároveň jsme přistoupili k úpravě znění konkurenční doložky. 

Po dvou letech spolupráce, může výdejní místo navrhnout projednání úpravy znění konkurenční doložky.

Pokud takové výdejní místo splní kritéria blíže specifikovaná v obchodních podmínkách, Zásilkovna nebude bránit ve výdeji zásilek také pro jiné přepravce. Našim cílem a prioritou ale vždy bude udržení kvality služby pro naše zákazníky a jejich spokojenost.


Sdílet:

Rubriky