Blog

Vyjádření k situaci v zákaznickém servisu Zásilkovny v Hradci Králové

4. 3. 2021 12:00

 Tiskové vyjádření (4. března 2021)  

Není pravda, že by vedení zákaznického servisu v Hradci Králové záměrně nevynucovalo bezpečnostní opatření proti šíření onemocnění COVID-19. Kategoricky odmítáme, že by vedení zákaznického servisu nutilo zaměstnance chodit do práce, pokud byli ve styku s pozitivní osobou nebo pokud měli příznaky nákazy. Tato tvrzení jsou nepravdivá a difamující. Tvrzení o záměrném nevynucování opatření je ostatně v přímém rozporu se zprávou zaměstnankyně (která potvrzuje, že vedoucí zaměstnanec prováděl kontroly a nošení roušek vyžadoval), na jejíž tvrzení se stávající dotazy a novinové články odkazují.  

Naše zaměstnance se snažíme maximálně chránit po celou dobu pandemie. Byl jim poskytnut ochranný štít, roušky, nákrčníky, dezinfekce; všechny pracoviště jsme vybavili teploměry. Pokud to povaha práce dovolí, je zaměstnancům umožněna práce z domova. Na pracovišti jsou umístěny pokyny s přehledem pravidel. Od počátku pandemie v ČR do dneška se onemocněním COVID-19 nakazilo cca 10 % zaměstnanců Zásilkovny.  

Nebyli jsme informováni o žádném přenosu nákazy přímo na zmíněném pracovišti. Pokud někteří zaměstnanci byli COVID-19 pozitivní, vždy jsme aktivně komunikovali s příslušnou hygienickou stanicí při trasování kontaktů a kolegové pozitivního zaměstnance byli v domácí karanténě.  

Zveřejněné informace samozřejmě dále detailně prověřujeme, pokud se potvrdí individuální selhání, vyvodíme důsledky. Avšak již delší dobu jsme věděli o strachu z nákazy u konkrétní zaměstnankyně, od níž pochází tyto informace. I když se snažíme o bezpečí všech zaměstnanců, rozhodla se pro medializaci svého příběhu.  


Sdílet:

Rubriky