Blog

Ochrana našich zaměstnanců

4. 3. 2021 11:50

Vážení zákazníci, 

chceme vás ubezpečit, že od první vlny pandemie covid-19 jsme nastavili přísná bezpečnostní a hygienická opatření, na která důrazně dbáme a která platí pro všechny naše zaměstnance – ať už v kancelářích, na depech či pro řidiče. Do ochranných pomůcek jsme investovali miliony korun a důrazně se ohrazujeme proti informaci, že naše společnost ve svých kancelářích nekontroluje protiepidemická opatření.

➤ Každý zaměstnanec, který přichází do kanceláře, se bude muset prokázat negativním antigenním testem

➤ Zaměstnancům je při příchodu měřena teplota bezdotykovým teploměrem a v případě teploty vyšší než 37,3 stupně je zaměstnanec poslán domů a vyzván ke kontaktu svého ošetřujícího lékaře

➤ Zaměstnanci jsou povinni ve společných prostorách nosit ochranné pomůcky

➤ Při vstupu do budovy je k dispozici dezinfekce

➤ V kancelářích jsou k dispozici dezinfekční ubrousky, dezinfekční mýdla, dezinfekce na ruce

roušky

➤ Každý den jsou dezinfikovány kliky a všechny dotykové plochy

➤ Každý zaměstnanec má své vlastní vybavení k práci, které je pouze jeho a nikdo jiný na něj nesahá

➤ Týmy zaměstnanců jsou rozděleni na pracovní skupiny, které na pracovišti rotují tak, aby se v kancelářích nesetkávalo větší množství osob

➤ Plně podporujeme home office

➤ Na pracovištích jsou umístěny pokyny s přehledem pravidel 

➤ Necítí-li se někdo dobře, nebo ví o tom, že byl ve styku s nakaženým, neprodleně hlásí tuto informaci vedoucímu a personálnímu oddělení prostřednictvím speciálně zřízené e-mailové adresy. Automaticky pak zůstává na home office, a to až do chvíle, dokud nemá negativní výsledky, anebo nevypršelo období karantény

➤ V případě, že je někomu prokázána nákaza, jeho nejbližší kolegové jsou automaticky informování a posláni na home office, dokud se u nich neprokáže negativní test

➤ V Hradci Králové mají zaměstnanci k dispozici kromě hlavní i další dvě místnosti, případně prostory o patro níž, kde mohou obědvat v menším počtu

Na žádném z pracovišť společnosti Zásilkovna nedochází k systematickému porušování Vládou ČR nastavených opatření. Zaměstnanci, kteří se na pracovištích pohybují, musí být prokázáni jako covid-19 NEGATIVNÍ.

Od počátku pandemie v ČR do dneška se pak onemocněním covid-19 nakazilo cca 10 % zaměstnanců Zásilkovny. Pokud někteří zaměstnanci byli covid-19 pozitivní, vždy jsme to aktivně komunikovali s příslušnou hygienickou stanicí při trasování kontaktů a kolegové pozitivního zaměstnance byli v domácí karanténě.

Pokud by se stalo, že by na jakémkoliv pracovišti Zásilkovny došlo k porušení vládních protiepidemických opatření, vyvodíme z toho patřičné důsledky. 

Jako logistická společnost, která zajišťuje distribuci zboží obyvatelům celé ČR, kdy právě doručování z e-shopů je v současné situaci mnohdy jediná možnost nákupů vybraných produktů, cítíme velkou zodpovědnost. Zodpovědnost vůči veřejnosti i vůči našim zaměstnancům, kteří zajišťují, aby naše služby fungovaly na 100 % a vy jste se na nás mohli spolehnout. Byli bychom sami proti sobě, kdybychom žádali naše zaměstnance chodit do práce i s nákazou covid-19 a podporovali tak šíření mezi dalšími pracovníky. Plně si uvědomujeme, že zdravotní situace v ČR je vážná, a všemi dostupnými prostředky proto bojujeme proti šíření covid-19.

Staráme se i o bezpečnost na výdejních místech. Více o tom píšeme zde.


Sdílet:

Rubriky