Blog

Marketplaces a jiné digitální platformy budou muset nově informovat finanční správu

29. 11. 2022 11:08

Marketplaces a jiné digitální platformy budou muset nově informovat finanční správu o příjmech dosažených prodejci využívajícími tyto platformy

Vážení obchodní partneři,

rádi bychom vás informovali, že na základě nedávno schváleného zákona, kterým se implementuje novela směrnice Evropské unie o mezinárodní spolupráci v oblasti správy daní (tzv. směrnice „DAC 7“), budou od nového roku provozovatelé digitálních platforem povinni sbírat a oznamovat finanční správě informace o prodejcích a jimi uskutečněných transakcích, zejména pokud jde o výši jimi dosažených tržeb.

Provozovateli platforem jsou typicky marketplaces, které zprostředkovávají prodeje zboží koncovým spotřebitelům, nebo platformy umožňující prodej ubytovacích, přepravních a jiných tzv. osobních služeb. Platformy mohou mít podobu webových stránek nebo mobilní či jiné aplikace.

Pokud i vy k prodeji zboží nebo nabídce služeb využíváte marketplaces nebo obdobné platformy, je pravděpodobné, že platforma, se kterou spolupracujete, bude od vás nově vyžadovat součinnost za účelem sběru požadovaných informací.
Michal Kubuš
Head of Group Tax

Současně je třeba počítat s tím, že nově bude finanční správa od těchto platforem dostávat na roční bázi informace o výši vašich tržeb. Tyto informace může finanční úřad sdílet i s finančními správami z jiných zemí.

Koho se povinnost netýká?

Návrh novely zákona počítá s několika typy prodejců, kterých se oznamovací povinnost týkat nebude. Konkrétně se jedná o

  • veřejnoprávní subjekty,
  • subjekty kótované na burze,
  • poskytovatele ubytování ve velkém rozsahu
  • a tzv. prodejce malého rozsahu, za něž jsou považováni prodejci, kteří za daný rok uskuteční přes danou platformu méně než 30 prodejů a současně celkové hodnota takto dosažených tržeb nepřekročí 2 000 EUR.

Provozovatel platformy, který bude podléhat nové oznamovací povinnosti, je povinen tuto skutečnost ve stanovených lhůtách ohlásit správci daně. Provozovatel platformy bude mít také povinnost informovat prodejce o skutečnosti, že o něm budou shromažďovány a předávány údaje. V neposlední řadě provozovatel musí uchovávat doklady týkající se oznamovací povinnosti po dobu 10 let.

Platnost již od ledna

Oznamovaným obdobím bude kalendářní rok, přičemž oznámení se bude podávat jednou ročně do 31. ledna následujícího roku. První oznámení se bude týkat roku 2023 a platformy jej budou muset podat do 31. ledna 2024. Znamená to tedy, že provozovatelé platforem budou muset shromažďovat požadované informace o prodejcích již od 1. 1. 2023.


Sdílet:

Rubriky