Blog

COVID-19: Aktuální informace pro výdejní místa

3. 3. 2021 17:00

Stejně jako na jaře, i tentokrát Vás budeme pravidelně informovat o všem, co se bude v souvislosti s pandemií dít, a to jak u nás v Zásilkovně, tak na poli e-commerce a logistiky v ČR i celé Evropě. Tento článek budeme průběžně aktualizovat, abyste měli vždy čerstvé informace.

27.02. 2021, 21:00

Výdej zásilek v síti Zásilkovna nepřerušen!

Nouzový stav prodloužen do 28.3.2021
 

Vážení a milí partneři,

v souvislosti s aktuální situací kolem COVID-19 a rozhodnutím Vlády ČR opět zpřísnit bezpečnostní opatření Vás chceme ujistit, že zmíněná omezení se nevztahují na naší síť výdejních míst Zásilkovny. Doručení zásilek z internetových obchodů do výdejních míst mají z vládního nařízení výjimku. Výdejní místa zároveň mohou ponechat své provozovny otevřené pro tzv. distanční prodej, tj. přes e-shop, internet, přes email nebo po telefonu. Takto objednané zboží můžete vydávat jako výdejna. 

Roušky a respirátory:

 • Od 1. března platí povinnost nosit všude na zastavěném území obce chirurgickou roušku. Výjimka platí jen případě, že je člověk sám v přírodě. 
 • Ochrana dýchacích cest bude povinná i na pracovišti. Výjimku mají jen lidé, kteří jsou v místnosti sami. 
 • Na místech, kde je větší koncentrace lidí, bude povinný respirátor. Platit to bude například v prodejnách, provozovnách a dopravě.

Omezení pohybu:

 • Cesty mezi okresy jsou až na výjimky zakázány. 
 • Při cestách mimo okres s trvalým bydlištěm do zaměstnání je třeba potvrzení zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu. 

11.2. 2021, 11:20

Vláda uzavře 3 okresy
 

Vážení a milí partneři,

v souvislosti s aktuální situací kolem COVID-19 a dnešním rozhodnutím Vlády ČR opět zpřísnit bezpečnostní opatření v některých okresech Vás chceme ujistit, že zmíněná omezení se nevztahují na naší síť výdejních míst Zásilkovny.

Vláda s účinností ode dne 12. února 2021 od 00:00 hod. do dne 14. února 2021 do 23:59 hod. omezuje volný pohyb osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov a při jejich opuštění tak, že zakazuje:

a) všem osobám s místem trvalého pobytu nebo bydlištěm nacházejícím se na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov opustit území daného okresu

b) všem osobám, které nemají na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov místo trvalého pobytu nebo bydliště, vstup, pohyb a pobyt na území těchto okresů

s výjimkou:

a) cest za účelem výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

b) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby

23.12. 2020, 16:40

Výdej zásilek v síti Zásilkovna nepřerušen
 

Vážení a milí partneři,

v souvislosti s aktuální situací kolem COVID-19 a dnešním rozhodnutím Vlády ČR opět zpřísnit bezpečnostní opatření Vás chceme ujistit, že zmíněná omezení se nevztahují na naší síť výdejních míst Zásilkovny. Doručení zásilek z internetových obchodů do výdejních míst mají z vládního nařízení výjimku. Výdejní místa zároveň mohou ponechat své provozovny otevřené pro tzv. distanční prodej, tj. přes e-shop, internet, přes email nebo po telefonu. Takto objednané zboží můžete vydávat jako výdejna. 

18. 11. 2020, 11:45

Jak se nová vládní opatření týkají výdejních míst?

 

Vážení partneři, 

od dnešního dne, tedy od 18. 11. 2020, platí nová opatření Vlády České republiky, která například omezují počet zákazníků v prodejnách a upravují jejich otevírací dobu. Všem naším výdejním místům zasíláme informační leták, který je možné si vytisknout, umístit na dveře prodejny a informovat tak o opatřeních své zákazníky.

Jeden zákazník na 15 m²

Nejzásadnější novinkou z vládních opatření je limit počtu osob v provozovně. V jednu chvíli může být v současné době v prostorách prodejny nanejvýš jeden zákazník na patnáct metrů čtverečních prodejní plochy. Toto nařízení platí jak pro provozovny, které z výjimky vládních nařízení nemají omezený provoz, tak i pro všechny provozovny, které momentálně slouží jen jako výdejní místa. Co to pro vás znamená?

Do prostor výdejního místa lze vpustit max. 1 zákazníka na 15 m² prodejní plochy.
Nadále je nutné zajišťovat dvoumetrové rozestupy.
Fronty čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, je třeba korigovat pomocí označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky.
Ke vstupu do provozovny je vhodné umístit dezinfekční prostředky a vyzvat každého zákazníka, aby je využil před vstupem do provozovny.
Je třeba zajistit informování zákazníků o výše uvedeném prostřednictvím informačních plakátů.

Abychom vám vše co nejvíce zjednodušili, leták jsme pro vás připravili. 
Můžete si jej stáhnout zde, vytisknout a nalepit na dveře.

Otevírací doba do 21:00

Maloobchodní prodejny a provozovny služeb, jejichž provoz není vládním opatřením v současnosti zakázán, a všechna výdejní místa mohou být nyní otevřena ve dnech pondělí-sobota do devíti večer. Doposud musely zavírat v osm.

Provozujete stravovací služby (restauraci, kavárnu, hospodu, bar) a máte výdejní okénko? Nově můžete mít taktéž otevřeno do 21:00! Pokud v podniku máte zároveň výdejní místo Zásilkovny, tak i to může být nyní v provozu až do devíti hodin.

Tyto informace jsou výňatkem z Usnesení Vlády České republiky ze dne 16. 11. 2020, které si můžete v plném znění přečíst na tomto odkazu. 

Mockrát vám děkujeme za dodržování maximální počtu osob ve výdejních místech. Vážíme si vaší spolupráce a věříme, že společnými silami tuto těžkou situaci překonáme.

Vaše Zásilkovna

29. 10. 2020, 17:00

Bližší informace pro výdejní místa a maloobchod

 

Vážení partneři,

Vláda ČR upřesnila podmínky pro výdej zboží z obchodů při uzavření smlouvy distančním způsobem – tedy přes internet, telefon apod.

Konkrétní změny se týkají definice a povolených aktivit provozoven v rámci nouzového stavu:

 • Původní znění „provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany“
 • Nové znění „provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky zakoupených distančním způsobem

Zároveň došlo k úpravě současného Usnesení Vlády ČR zakazující maloobchodní prodej – a to tak, že je nyní možné v obchodech přebírat zboží a zásilky zakoupených distančním způsobem.

Bližší informace

Nařízení vlády ze dne 14. 3. 2020 o přijetí krizového opatření, které zakazovalo maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, obsahovalo výjimku, dle které mohl nadále fungovat prodej přes internet a dalšími vzdálenými prostředky. Nařízení ze dne 21. října 2020 takovou výjimku neobsahuje, ale umožňuje poskytování služeb v provozovnách umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany. V nařízení tedy není přímo uvedena možnost prodeje přes internet, ale dle vyjádření tiskového centra ministerstva zdravotnictví (tel. 224 972 222) je i tento způsob prodeje nadále možný. Zásadní podmínkou je, aby zákazník nevstupoval do vnitřních prostor prodejny a zboží zde nevybíral. Ideálním řešením je u provozoven, které nemají výjimku z vládního nařízení, fungování výdejního okénka, kdy se zákazník zastaví pouze z důvodu vyzvednutí předem objednaného zboží distančním způsobem (tj. po internetu, přes eshop, přes sociální sítě, po telefonu etc).

Kolegové z oborů móda, módní doplňky, obuv, gastronomie – nevzdávejte to! Jsme v tom s Vámi!

Vaše Zásilkovna

22. 10. 2020, 14:42

Kompenzační bonus pro výdejní místa

Milí kolegové a kolegyně z výdejních míst!

množily se nám dotazy, jak je to s postupem a nárokem na kompenzační bonus, pokud jako provozovna/obchod musíte dle vládních nařízení svůj maloobchod či služby uzavřít (nepatříte mezi výjimky) a zároveň chcete nechat otevřené výdejní místo/okénko pro Zásilkovnu. Požádala jsem náš právní tým o rešerši a přicházíme s výsledkem: Provoz výdejního místa neznamená, že nemůžete žádat o kompenzační bonus. Klíčové je, zda vaše podnikatelská činnost nemohla být vykonávána nad míru obvyklou (viz text ze zákona níže).

 

Příklad: Pokud jste restaurace, máte výdejní okénko a vaše příjmy jsou pouhých 10 % z obvyklých tržeb, měli byste mít nárok na kompenzační bonus. Pokud jste knihkupectví a vedle toho máte výdejní místo zboží z eshopu ať již vašeho či Zásilkovnu a opět, vaše celkové tržby se podstatně sníží pod obvyklou úroveň, můžete žádat o kompenzační bonus.

 Citace ze zákona:

Předmět kompenzačního bonusu

(1) Předmětem kompenzačního bonusu je výkon samostatné výdělečné činnosti nebo výkon činnosti společnosti s ručením omezeným, které je subjekt kompenzačního bonusu společníkem, v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, pokud tato činnost nemohla být zcela nebo zčásti vykonávána nad míru obvyklouv důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření podle § 1, a to zejména z důvodu

 1. a) nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny subjektu kompenzačního bonusu nebo provozovny společnosti s ručením omezeným,
 2. b) karantény subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,
 3. c) péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,
 4. d) omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným nebo
 5. e) omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným.

21. 10. 2020, 15:04

Výdej zásilek v síti Zásilkovna nepřerušen
 

Vážení a milí partneři,

v souvislosti s aktuální situací kolem COVID-19 a dnešním rozhodnutím Vlády ČR opět zpřísnit bezpečnostní opatření Vás chceme ujistit, že zmíněná omezení se nevztahují na naší síť výdejních míst Zásilkovny. Doručení zásilek z internetových obchodů do výdejních míst mají z vládního nařízení výjimku. Výdejní místa zároveň mohou ponechat své provozovny otevřené pro tzv. distanční prodej, tj. přes e-shop, internet, přes email nebo po telefonu. Takto objednané zboží můžete vydávat jako výdejna. 

Vládní opatření budou účinná od zítřka, tedy 22. 10. 2020 v 6:00

Vláda nám žel nedala příliš času na přípravu, ale jsme digitální firma, jednáme okamžitě a zvládneme to! Dle aktuálních dostupných informací se uzavření obchodů nevztahuje na výdej zásilek z internetových obchodů na vašich provozovnách, a to i tam, kde byl zakázán maloobchodní prodej. Stejnou informaci posíláme i našim klientům a veřejnosti. S e-shopy jsme v kontaktu a toto vládní zařízení nemá a nebude mít negativní vliv na objem a pravidelný tok zásilek na vaše výdejní místa. 

V tuto chvíli potřebujeme vědět, jestli budete mít i nadále otevřeno, omezíte svou otevírací dobu, nebo dočasně své výdejní místo uzavřete. Prosím tedy vyplňte obratem následující formulář, abychom mohli systém dle vašich informací nastavit. Děkujeme za rychlou reakci!

Situaci neustále sledujeme a budeme Vás pravidelně informovat o případných změnách. Na našem blogu jsme opět vytvořili sekce, kde budeme neustále aktualizovat informace, které ohledně COVID-19 získáme.

Věřte, že Vás v tom nenecháme a tak jako na jaře uděláme maximum pro to, abychom tok zásilek a provoz naší sítě nepřerušili a mohli Vás tak maximálně podpořit v této době.

Jakmile budeme mít jakékoli nové informace ze strany Vlády ČR, budeme vás neprodleně informovat.  

Přeji Vám všem hodně síly a především hodně zdraví!

Simona Kijonková
Zakladatelka a CEO Zásilkovny
21. 10. 2020, 14:20

Vážení partneři,

vzhledem k vývoji v souvislosti s nemocí COVID-19 a nouzovému stavu platnému v České republice od 5. 10. 2020, je možno očekávat v nejbližších dnech zpřísnění již dnes platných opatření, jejichž rozsah není možné v tuto chvíli zcela odhadnout. Může jít o již avizovaná omezení platná od 12. 10. 2020, nebo o jejich výrazné rozšíření, které se může týkat i dalšího možného uzavírání dalších provozoven a zařízení.

Rád bych vás proto krátce informoval o krocích Zásilkovny a některých pravidlech, která platí a platila již na jaře 2020.

 1. Pokud by, podobně jako na jaře, přikročila vláda k uzavření maloobchodního prodeje, je pravděpodobné, že výdejní místa opět zůstanou otevřená a zásilky z internetových obchodů bude možné vyzvednout i poslat (včetně výdeje objednávek z vašich obchodů uskutečněných předem online, telefonicky, nebo jiným nepřímým způsobem). Zásilkovna bude situaci velmi pečlivě sledovat a budeme vás průběžně a rychle o vývoji informovat. Chtěli bychom vás tímto také poprosit, abyste v případně jakýchkoliv pochybností o dopadech vládních opatření kontaktovali svého OZ Zásilkovny. Předejdeme tak společně zmatkům, kterým jsme čelili na jaře.
 2. Zásilkovna poskytuje kritickou logistickou infrastrukturu a svůj provoz v žádném případě nezastavuje a pokračuje v doručování zásilek po celém území České republiky – mnohdy je to jediný způsob, jak se zákazník může v případě výrazných omezení dostat k některým druhům základního zboží.
 3. Pevně věříme, že s námi zůstanete i vy, ať už budete mít standardně otevřeno, nebo zůstanete otevřeni pouze pro výdej zásilek a objednávek (v běžné či zkrácené otevírací době). Zkrácenou otevírací dobu prosím nahlašujte e-mailem na vydejnimista@zasilkovna.cz, nebo telefonicky na náš zákanický servis 216 216 516. Upozorňujeme, že na tel. lince se vzhledem k situaci dá očekávat zvýšený provoz ze strany koncových zákazníků.
 4. Online prodej by neměl být dle scénáře z jara vládními opatřeními nijak omezen. Předpokládáme také, že zvýšený zájem o výdejní místa v rámci vánoční sezóny přivede do vašich provozoven další potenciální zákazníky, kteří si mohou zakoupit také vaše zboží nebo služby.
 5. V týdnu 12. 10. – 16. 10. budeme distribuovat na všechna výdejní místa dezinfekce a roušky (2 roušky + 1 dezinfekce / VM).
 6. Od 1. 11. zavádíme zkrácenou úložní dobu zásilek na 5 kalendářních dní (z dosavadních 7), s možností prodloužení pouze o jeden den.
 7. Od 1. 11. pro vás zavádíme sezonní příplatek k provizi 1 Kč za každou přijatou zásilku, který platí pro VM, která plní standardní procesy, nemají vratky a pravidelně odevzdávají vybrané doběrečné. Příplatek přes to, že není smluvní a nárokovatelný, bude vyplácen téměř 90% VM – přesnější informace k těmto sezonním opatřením vám ještě do konce října poskytneme.
 8. Jestliže se rozhodnete vaši provozovnu dočasně uzavřít (na základě opatření vlády, z důvodu karantény apod.), prosíme, informujte nás předem e-mailem na vydejnimista@zasilkovna.cz, v kopii uveďte vašeho OZ. V tomto případě je totiž nutné dohodnout svoz zásilek a vybraného doběrečného, které nesmí po dobu dočasného uzavření na VM zůstat!
 9. Na bezpečnosti nám opravdu záleží, a tak se stále snažíme vylepšovat a zrychlovat proces doručení a výdeje. Jedním z takových nástrojů kvality je i naše aplikace Zásilkovna, díky které je výdej i podání zásilek mnohonásobně rychlejší a díky bezkontaktnímu řešení i bezpečnější. Proto prosíme o její doporučení zákazníkům, kteří na výdejní místa chodí zásilky vyzvedávat. Děkujeme!

Věřím, že opatření vás tentokrát nezasáhnou tolik jako na jaře a budeme moci pokračovat v naší bezproblémové spolupráci i v následujících dnech.

Přeji vám všem hodně zdraví a těším se na další spolupráci,

Luboš Moravec
Manažer sítě výdejních míst


Sdílet:

Rubriky