Blog

Nová pravidla DPH pro e-commerce. Jaký je vývoj?

16. 8. 2021 12:32

Nová pravidla pro e-commerce – absence novely zákona o DPH a možnost využití přímého účinku směrnice EU

Rádi bychom vás informovali o aktuálním vývoji problematiky DPH a cel spojených s novými pravidly fungování e-commerce.

Jak již víte z naší komunikace, od 1. 7. 2021 se mění pravidla DPH pro přeshraniční prodeje zboží na dálku v rámci EU a rovněž pravidla pro výběr DPH u tzv. zásilek malé hodnoty dovezených do EU ze třetích zemí. Změny se týkají zejména:

  • zrušení dosavadních limitů pro povinnou registraci v rámci EU při prodeji zboží na dálku
  • možnosti využití režimu jednoho správního místa, tzv. One Stop Shop (OSS), pro účely přiznání a placení DPH za všechny země EU
  • zrušení osvobození od DPH u dovozu zásilek malé hodnoty do 22 EUR ze zemí mimo EU a možnosti využití nových zjednodušených celních režimů
    – nových povinností pro platformy (tzv. marketplaces).

Přestože účinnost nových pravidel byla směrnicí EU stanovena již od 1. 7. 2021, českým zákonodárcům se bohužel doposud nepodařilo finálně schválit odpovídající novelu zákona o DPH.

I přes chybějící českou legislativu však můžete využít tzv. přímého účinku směrnice EU a začít naplno využívat možnosti přiznání a placení DPH prostřednictvím jednoho správního místa (OSS) již dnes. Na toto téma vydalo Generální finanční ředitelství informaci, kterou naleznete pod tímto odkazem.

Naše doporučení

Zejména však upozorňujeme na to, že ve většině zemí, kde je již nová legislativa v platnosti, se použijí nové evropské limity pro povinnou registraci, a v tomto ohledu se nelze odvolávat na absenci novely českého zákona o DPH. Proto pokud zasíláte zboží do jiných zemí EU, doporučujeme vám co nejdříve začít využívat režim OSS.

Ministerstvo financí k možnosti placení DPH v rámci OSS vydala podrobnější informace ve svém Finančním zpravodaji.

Současně platí, že do nabytí účinnosti novely českého zákona o DPH i nadále platí osvobození od české DPH u dovozu zásilek do ČR, jejichž hodnota nepřesahuje 22 EUR. I přesto se však může stát – zejména u zboží dodávaného do ČR prostřednictvím zahraničních marketplaces, že tyto platformy budou postupovat v souladu s evropskými předpisy a uplatní na toto zboží českou DPH v souladu s novými pravidly e-commerce. Tento postup je v souladu s evropskými pravidly a nelze jej účinně rozporovat na základě absence odpovídající české legislativy.

Další podrobnější informace o nových pravidlech pro oblast e-commerce naleznete také na stránkách Finanční správy.


Sdílet:

Rubriky