Blog

Legislativní změny od 1. 1. 2023

19. 12. 2022 13:23

Od nového roku vstoupí v účinnost několik důležitých legislativních změn, které mohou mít dopad na vaše podnikání. O některých z nich jsme vás již informovali na našem blogu, například o povinném zavedení datových schránek u všech podnikajících fyzických osob.

Doporučujeme, abyste si určitě pohlídali novou zákonnou úpravu v oblasti práva na ochranu spotřebitele, kde dochází od nového roku k významným změnám, například pokud jde o zveřejňování uživatelských recenzí, uplatňování slevových akcí, reklamací aj.  

Od 1. 1. 2023 vstoupí v účinnost také několik změn v daňové oblasti. Rádi bychom vás proto v krátkosti upozornili na ty nejdůležitější z nich.  

Zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH

Od 1. 1. 2023 se zvyšuje limit pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. na 2 mil. Kč. Plátci, jejichž obrat za 12 po sobě jdoucích měsíců nepřekročil 2 mil. Kč a kteří nestihli využít přísných přechodných ustanovení, mohou požádat o zrušení registrace k DPH standardní cestou prostřednictvím žádosti o deregistraci. Je však pravděpodobné, že k 1. 1. 2023 budou ještě stále plátci DPH, což má dopad na možnost vstupu do režimu paušální daně – viz níže.

V souvislosti se zrušením registrace k DPH bychom rádi upozornili na povinnost vrátit celou nebo poměrnou část původně uplatněného odpočtu DPH u majetku, který je ke dni zrušení registrace tzv. obchodním majetkem plátce. Vrácení nároku na odpočet se provede v posledním přiznání k DPH.

Změny v paušálním režimu

Paušální režim, který byl zaveden v roce 2021, představuje významné zjednodušení pro drobné OSVČ v souvislosti s povinnostmi podání daňového přiznání a placení daní a pojistného.

V souvislosti se zvýšením limitu pro DPH budou moci od roku 2023 vstoupit do paušálního režimu i OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč. I nadále však platí, že součástí paušálního režimu mohou být pouze neplátci DPH. Důležité také je, že k paušální dani je možné se přihlásit nejpozději ve lhůtě do 10. ledna daného roku. Stejný termín platí i pro vystoupení z paušálního režimu. 

Nepřehlédněte:

Pokud je OSVČ v paušálním režimu již v roce 2022 a chce v něm i nadále setrvat, nemusí podnikat žádné kroky, automaticky pokračuje i v dalších letech.

Nově bude paušální daň rozdělena do 3 pásem v závislosti na výši ročních příjmů a výši výdajového paušálu. V každém pásmu pak bude jiná výše paušální zálohy. V případě, že po skončení roku zjistíte, že skutečná výše příjmů v daném roce nedosáhla výše příjmů pro dané pásmo, máte možnost podat oznámení na finanční úřad o jiné výši paušální daně.

Daň i pojistné budou přepočítány podle nižšího pásma daně a o přeplatek na dani i na pojistném si můžete zažádat u finančního úřadu. Naopak, pokud by příjmy za daný rok přesáhly limit pásma, ve kterém jste byli přihlášeni, pak je povinnost podat oznámení o jiné výši paušální daně. Výše daně a pojistného bude přepočítána podle vyššího pásma a nedoplatek bude nutné doplatit do konce lhůty pro podání daňového přiznání.

Účast v paušálním režimu je, mimo jiné, omezena i částkou příjmů mimo rámec podnikání, např. příjmy z kapitálového majetku nebo příjmy z nájmu majetku. Doposud mohl být součet těchto příjmů maximálně 15 tisíc Kč, novela od roku 2023 navýšila tuto částku na 50 tisíc Kč.

Dobré vědět: K 7. 1. 2023 aktualizujeme Obchodní podmínky služby Mezi námi pro posílání zásilek mezi fyzickými osobami. Odkaz na jejich nové znění najdete níže. 


Sdílet:

Rubriky