Blog

Informujeme: automatické zřízení datové schránky

27. 10. 2022 14:05

Od ledna 2023 budou všem OSVČ a některým nepodnikajícím fyzickým osobám automaticky zřízeny datové schránky

Od ledna 2023 budou ze zákona zřízeny datové schránky všem OSVČ a ve stanovených případech i nepodnikajícím fyzickým osobám, pokud například použijí k přihlášení do internetového bankovnictví svou bankovní identitu. Tato změna bude mít významný dopad nejen na způsob doručování písemností fyzickým osobám, ale například také na povinnost podávat daňová přiznání výhradně elektronicky.

Koho se bude rozšíření datových schránek týkat

Již dnes má datovou schránku zřízena většina právnických osob. Nově budou ze zákona zřizovány datové schránky všem zbylým právnickým osobám a také všem podnikajícím fyzickým osobám.

Kromě toho budou datové schránky zřizovány také nepodnikajícím fyzickým osobám, a to poté, co použijí prostředek „vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace“ – to může nastat třeba v případě, kdy použijí bankovní identitu pro přihlášení do internetového bankovnictví. 

Fyzické osoby, kterým bude datová schránka zřízena například z důvodu použití bankovní identity, budou moci následně požádat o deaktivaci schránky. Právnické osoby ani podnikající fyzické osoby však o deaktivaci požádat nemohou.
Michal Kubuš
Head of Group Tax & Compliance společnosti Packeta

Co se změní zřízením datové schránky

Všechny úřady již dnes mají povinnost komunikovat prostřednictvím datových schránek s každým, kdo má zřízenu datovou schránku. Úřední písemnosti se považují za doručené okamžikem přihlášení příjemce do datové schránky.

Pokud se příjemce do datové schránky nepřihlásí ve stanovené desetidenní lhůtě od dodání písemnosti do datové schránky, je tato písemnost automaticky považována za doručenou. To má dopad například na počátek běhu správních lhůt.

Upozorňujeme, že již od ledna 2022 je tímto způsobem možné (dobrovolně) doručovat datovou schránkou i elektronické písemnosti mezi soukromými osobami. Může se jednat například o výpověď smlouvy zaslanou mezi dvěma podnikateli. I v tomto případě je elektronická písemnost považována za doručenou 10. dnem od dodání do datové schránky.

Podávání formulářů již jen elektronicky

Další oblastí, na kterou má vliv zřízení datové schránky, je podávání formulářů na finanční úřad. Osoby, které mají zřízenou datovou schránku ze zákona, musí totiž činit formulářová podání pouze elektronicky.

Nově tak budou muset podávat daňová přiznání či jiné formuláře (například přihlášku k registraci) elektronicky všechny OSVČ, ale také ty nepodnikající fyzické osoby, jimž bude automaticky zřízena datová schránka a které si nepožádají včas o její znepřístupnění (pokud jim vznikla povinnost podat daňové přiznání).


Sdílet:

Rubriky