Blog

DPH v segmentu e-commerce. Co se 1. 7. změní?

10. 6. 2021 13:24

Změny v pravidlech DPH pro přeshraniční transakce vůči konečným spotřebitelům (B2C)

 

Vážení partneři,

nedávno jsme pro vás pořádali online seminář o nových pravidlech DPH v oblasti e-commerce, která vstoupí v účinnost 1. 7. 2021. Záznam webináře si můžete do 1. července pustit online. 

Přehled nejdůležitějších změn:

Ruší se individuální výše limitů

Dosavadní individuální limity pro povinnou registraci v zemích konečného příjemce platné pro zasílání zboží do zemí EU se ruší (například limit 35 000 EUR pro Slovensko) a budou nahrazeny novým limitem ve výši 10 000 EUR platným souhrnně za celou EU.

Povinnost odvádět DPH v zemi konečného příjemce

Při překročení limitu 10 000 EUR, do nějž se však počítají již transakce uskutečněné od počátku roku, vznikne povinnost prodejce odvádět DPH v zemi konečného příjemce zboží. To znamená, že prodejci se buď budou muset zaregistrovat k DPH individuálně ve všech zemích, do nichž zasílají své zboží, anebo se zaregistrují do systému Jednoho správního místa neboli „One Stop Shop“ (OSS). Prostřednictvím OSS budou prodejci přiznávat a odvádět DPH za všechny země EU prostřednictvím jednoho formuláře v České republice. Doporučujeme vám velmi rychle zvážit registraci do OSS, která je možná již od 1. 4. 2021, a tím se vyhnout mnohačetným registracím v jednotlivých zemích EU.

DPH se bude platit i u malých zásilek z Číny

Dosavadní osvobození od DPH u dovozu zásilek malé hodnoty do 22 EUR ze zemí mimo EU (např. z Číny) bude zrušeno. Všechny zásilky dovezené do EU pro konečné spotřebitele tak budou podléhat DPH. V návaznosti na to vzniknou nové dovozní režimy usnadňující výběr DPH z těchto dovozů.

Marketplaces by měly být v pozoru

Některé e-shopy, které dnes fungují jako market place nebo obdobné platformy usnadňující prodej zboží dovezeného ze zemí mimo EU, se mohou dostat do pozice tzv. domnělého dodavatele a mohou být pro účely DPH považovány za dodavatele zboží vůči konečnému příjemci, a to i přesto, že právně bude zboží dodáno přímo mezi původním dodavatelem ze třetí země a konečným spotřebitelem. Může se tedy stát, že tyto e-shopy budou muset přiznávat a odvádět DPH, přestože nejsou přímým dodavatelem zboží.

Změny se dotknou i služeb

Nová pravidla obdobným způsobem dopadnou také na přeshraniční poskytování některých služeb konečným spotřebitelům v rámci EU. Jde například o přepravní služby, služby spojené s nemovitostí, krátkodobý nájem vozidel, prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce nebo stravovací služby.e

Kam dál? Naše polská Przesyłkownia se změnila na Packeta.pl! Přečtěte si o tom víc.


Sdílet:

Rubriky