Jak na to?

Sledujte počítadlo zásilek, objednávejte a ve správný čas vyzvedněte! :)

Zásilkovna již velmi brzy doručí svou desetimiliontou zásilku :) A jakmile se tak stane, příjemce první zásilky, která bude vydána na kterémkoli z 900 výdejních míst v České republice, vyhraje zbrusu nový Samsung Galaxy S8.

Sledujte počítadlo každý den, ať vám výhra neuteče :)

UPDATE 3. 7. 2017 14:55 Soutěž skončila, desetimiliontá zásilka byla před pár okamžiky vydána. Děkujeme všem :)

Co můžete vyhrát?

Samsung Galaxy S8

Telefon s inovativní neohraničenou obrazovkou přináší dokonalý zážitek ze sledování. Ve své třídě se pyšní největší velikostí displeje, a přesto se komfortně drží v jedné ruce. Samsung Galaxy S8 vás vždy dokonale vtáhne do děje na obrazovce, neboť přehrávaný obsah není omezen rámečkem a přesahuje přes okraje telefonu.

Pravidla spotřebitelské soutěže

„Vyhrajte zbrusu nový Samsung Galaxy S8“

1. Pořadatel

1.1 Tuto spotřebitelskou soutěž pořádá obchodní společnost Zásilkovna s.r.o., se sídlem v Praze 9, Ocelářská 392/9, PSČ 190 00, IČ: 284 083 06, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č.139387. Dále jen („pořadatel“).

2. Termín a místo trvání soutěže

2.1 Soutěž probíhá v období od 19.5.2017 do 31.12. 2017 včetně, na území České republiky. Tato soutěž skončí nejpozději výhrou prvního účastníka. O skončení uvědomí pořadatel účastníky a veřejnost sdělením na internetových stránkách: https://www.zasilkovna.cz/…ng-galaxy-s8

3. Soutěž

3.1 Výhercem ceny se stane příjemce první zásilky, který po překročení počtu 9.999.999 zásilek, jejichž přepravu provedl nebo obstaral pořadatel, převzal zásilku ve výdejním místě pořadatele v České republice. Pro účely soutěže se počítají všechny zásilky, jejichž přepravu provedl nebo obstaral pořadatel – tedy včetně doručení zásilky na adresu, nebo do zahraničí. Pro účely počítání zásilek pořadatel vychází výhradně ze systému pořadatele.

3.2 V případě, že po překročení počtu zásilek dle čl. 3.1 těchto podmínek ze systému pořadatele bude vyplývat stejný čas vydání více než jedné zásilky, vyhrává příjemce zásilky s nejnižším ID zásilky (tedy zásilky, která byla podána nejdříve).

4. Výhra

4.1 Hlavní a jedinou výhrou v soutěži je mobilní telefon Samsung Galaxy S8.

4.2 Výherce bude o výhře vyrozuměn pořadatelem telefonicky nebo emailem.

4.3 Výhra bude výherci předána nejpozději do 15 dnů po výhře. V případě, že si výherce nepřevezme výhru, jeho výhra propadá.

5. Další podmínky

5.1 Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak výměna za jinou výhru.

5.2 Reklamovat závady na výhře u pořadatele není možné.

5.3 Účastí v soutěži, konkrétně převzetím výhry, vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.

5.4 Zároveň účastník soutěže vyjadřuje převzetím výhry svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání výhry a za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je pořadatel. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné. Tento dobrovolný souhlas uděluje účastník soutěže výše uvedenému správci na období 5 let od konce trvání soutěže. Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu. V případě porušení povinností správcem nebo zpracovatelem je účastník soutěže oprávněn požadovat, aby se správce či zpracovatel zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné. V takovém případě je účastník soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho osobní údaje zablokovány nebo zlikvidovány. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.

5.5 Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména v rozsahu jméno, příjmení, město (např. Jan Novák, Praha 2) a fotografie ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách, mimo jiné v rámci vyhlášení výsledku soutěže a při dalších reklamních akcích pořadatele.

5.6 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách pořadatele.

5.7 Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a provozovatelé výdejních míst Zásilkovna.cz v České republice, včetně osob jim blízkých.

V Praze dne 29.5.2017