Jak na to?

Sdílejte a uhodněte správný počet přijatých zásilek! :)

Sdílejte náš příspěvek týkající se náboru nových posil do našeho IT týmu, a to buď na Facebooku nebo na Twitteru. Do komentáře k příspěvku pak už jen stačí napsat Váš tip, kolik jsme asi tak přijali zásilek v pondělí 20.11.2017. Ten z vás, kdo bude nejblíže, vyhraje zbrusu nové Raspberry Pi 3 Model B.

Napovíme, že se jednalo o náš první sezónní rekord v počtu přijatých zásilek za jeden den :)

FACEBOOK TWITTER

Co můžete vyhrát?

Mini počítač RASPBERRY Pi 3 Model B

Jednodeskový mikropočítač RASPBERRY Pi 3 navazuje na úspěšné počítače založené na platformě ARM. Přináší novinky, jako je výkonnější procesor s podporou 64bit instrukcí a bezdrátová rozhraní WiFi a Bluetooth.

Pravidla spotřebitelské soutěže

„Vyhrajte zbrusu nové Raspberry Pi 3 Model B“

1. Pořadatel

1.1 Tuto spotřebitelskou soutěž pořádá obchodní společnost Zásilkovna s.r.o., se sídlem Drahobejlova 1019/27, Praha 9, PSČ 190 00, IČ: 284 083 06, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č.139387. Dále jen („pořadatel“).

2. Termín a místo trvání soutěže

2.1 Soutěž probíhá v období od 25.11.2017 do 8.12. 2017 včetně, na území České republiky. O skončení uvědomí pořadatel účastníky a veřejnost sdělením na internetových stránkách: https://www.zasilkovna.cz/…mini-pocitac

3. Soutěž

3.1 Výhercem ceny se stane účastník soutěže, který bude sdílet příspěvek společnosti Zásilkovna, na facebooku nebo twitteru, týkající se náboru zaměstnanců v oblasti IT, a jehož odpověď v komentáři se nejvíce přiblíží správné odpovědi na soutěžní otázku: Jaký byl historický rekord společnosti Zásilkovna s.r.o. v počtu přijatých zásilek dne 20.11.2017.

3.2 V případě shodných odpovědí vítězí první z těchto odpovědí.

4. Výhra

4.1 Hlavní a jedinou výhrou v soutěži je Raspberry Pi 3 Model B.

4.2 Výherce bude o výhře vyrozuměn pořadatelem pomocí facebooku nebo twitteru.

4.3 Výhra bude výherci předána nejpozději do 15. kalendářních dní po výhře. V případě, že si výherce nepřevezme výhru, jeho výhra propadá.

5. Další podmínky

5.1 Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak výměna za jinou výhru.

5.2 Reklamovat závady na výhře u pořadatele není možné.

5.3 Účastí v soutěži, konkrétně převzetím výhry, vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.

5.4 Zároveň účastník soutěže vyjadřuje převzetím výhry svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání výhry a za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je pořadatel. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné. Tento dobrovolný souhlas uděluje účastník soutěže výše uvedenému správci na období 5 let od konce trvání soutěže. Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu. V případě porušení povinností správcem nebo zpracovatelem je účastník soutěže oprávněn požadovat, aby se správce či zpracovatel zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné. V takovém případě je účastník soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho osobní údaje zablokovány nebo zlikvidovány. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.

5.5 Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména v rozsahu jméno, příjmení, město (např. Jan Novák, Praha 2) a fotografie ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách, mimo jiné v rámci vyhlášení výsledku soutěže a při dalších reklamních akcích pořadatele.

5.6 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách pořadatele.

5.7 Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a provozovatelé výdejních míst Zásilkovna.cz v České republice, včetně osob jim blízkých.

V Praze dne 24.11.2017

6 .Úprava pravidel a podmínek spotřebitelské soutěže

6.1 V souladu s čl. 5.6. Pravidel spotřebitelské soutěže upravuje Pořadatel čl. 3.1. a čl. 3.2., a to z důvodu ověření splnění veškerých podmínek soutěže a z důvodu vyhodnocení výherní odpovědi.

6.2. Čl. 3.1. se mění následujícím způsobem: Výhercem ceny se stane účastník soutěže, který bude veřejně sdílet příspěvek společnosti Zásilkovna, na facebooku nebo twitteru, týkající se náboru zaměstnanců v oblasti IT, a jehož odpověď v komentáři se nejvíce přiblíží správné odpovědi na soutěžní otázku: Jaký byl historický rekord společnosti Zásilkovna s.r.o. v počtu přijatých zásilek dne 20.11.2017. Odpověď na facebooku nebo twitteru musí být uvedena tak, aby bylo možné ji zobrazit Pořadatelem a vyhodnotit, zda se jedná o výherní odpověď.

6.3. Čl. 3.2. se mění následujícím způsobem: V případě shodných odpovědí vítězí účastník, který jako první splnil veškeré podmínky spotřebitelské soutěže.

V Praze dne 7. 12. 2017