Blog

Omezení nadlimitních zásilek od 1. 1. 2021

4. 12. 2020 9:26

Vážení partneři,

od 1. 1. 2021 dojde ke změnám při podávání nadlimitních zásilek, které přesahují maximální povolené rozměry uvedené v našich Obchodních podmínkách. Takovéto zásilky, vzhledem k náročné manipulaci, do přepravy nepřijímáme, a pokud dojde k podání takové zásilky, vracíme ji odesílateli.

Nadlimitní zásilka

➤  délka jedné strany nad 120 cm
➤  hmotnost nad 10 kg
➤  součet všech tří stran zásilky nad 150 cm (např. 60×60×40 cm)

Úprava pravidel od Nového roku

Vzhledem k tomu, že roste počet případů, kdy je nám do přepravy předána zásilka přesahující maximální povolené rozměry, což je v nesouladu s našimi VOP, budeme od Nového roku účtovat za nutnost manipulace s takovou zásilkou a jejího vrácení poplatek 1 000 Kč. K tomuto kroku přistupujeme, abychom byli schopni i nadále poskytovat nadstandardní služby v přepravě standardních zásilek a námi definovaných nadrozměrných zásilek. 

Tip: Naše Všeobecné obchodní podmínky i kompletní ceník si můžete přečíst zde

Do konce prosince bez poplatku

Nadlimitní zásilky budeme eliminovat postupně. Do 31. 12. 2020 tak nebude při podání takové zásilky účtován žádný mimořádný poplatek. Od 1. 1. 2021 pak od nás při podání takovéto zásilky dostanete notifikační e-mail informující o tom, že byla podána nadlimitní zásilka nesplňující podmínky přepravy a je nutná vratka a s tím spojený poplatek ve výši 1000 Kč. 

Výjimky při zasílání do zahraničí

I po 1. lednu 2021 budeme nadlimitní zásilky svážet a předávat na zahraniční dopravce. Na štítcích, které lepíte na zásilky, se objeví nové pole s cílovou zemí: 

❌ Pokud na štítku u nadlimitní zásilky bude jako cílová země Česká republika, do přepravy ji NEPŘIJMEME.

❌ Pokud na štítku u nadlimitní zásilky bude jako cílová země Slovensko či Maďarsko, a zásilka bude směřovat na výdejní místo, do přepravy ji NEPŘIJMEME.

✔️ Pokud na štítku u nadlimitní zásilky bude jako cílová země Slovensko či Maďarsko s dopravou na adresu, nebo jakákoliv jiná zahraniční země (i s dopravou na výdejní místo), do přepravy ji PŘIJMEME.

Jestliže tedy posíláte nadrozměrné zásilky přesahující povolené rozměry například do Polska nebo Německa, nic se pro vás nemění – pouze na štítek uvedeme cílovou zemi. Je však nutné počítat s poplatkem 1 000 Kč/nadlimitní zásilka.

Přehled standardních rozměrů zásilek

Standardní zásilka:

➤  max. hmotnost: 5 kg
➤  délka jedné strany do 70 cm
➤  součet všech tří stran: 120 cm (např. 50×40×30 cm)

Nadrozměrná zásilka:

➤  max. hmotnost: 10 kg
➤  délka jedné strany do 120 cm
➤  součet všech tří stran: 150 cm (např. 60×50×40 cm)


Sdílet:

Rubriky